4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Transportatorii și drumarii solicită echitate în repartizarea mijloacelor financiare

Loading
Без рубрики Transportatorii și drumarii solicită echitate în repartizarea mijloacelor financiare
Transportatorii și drumarii solicită echitate în repartizarea mijloacelor financiare
drumuri-moldova

Foto: saptamina.com

 

Prim-ministrului 

Republicii Moldova,

Pavel Filip

 

Federaţia Sindicatelor Trans­portatorilor și Drumarilor din Republica Moldova Vă informea­ză despre situația complicată care s-a creat pe parcurs în organizații-le drumarilor în legătură cu fi-nanțarea insuficientă a structuri­lor date.

Datoriile Fondului Rutier către întreprinderi pentru lucrările exe­cutate și către furnizori constituie circa 300 milioane de lei, care au provocat, la rândul lor, restanțe pe perioada ianuarie-februarie 2016 la capitolul salarizare de 32 de mi­lioane de lei și de 18 milioane de lei la achitarea TVA.

Situația dată constituie o încăl­care flagrantă a legislației în vigoa­re privind remunerarea salariaților și generează conflicte în colective­le de muncă și nemulțumiri ale angajaților, precum și discreditea­ză organele puterii.

În scopul preîntâmpinării unui conflict de muncă, Federaţia Sin­dicatelor Transportatorilor și Dru­marilor solicită achitarea datoriilor acumulate și reexaminarea proble­mei ce ține de gestionarea corectă a Fondului Rutier.

Concomitent, Federaţia Sindi­catelor Transportatorilor și Dru­marilor consideră că noua taxă propusă prin proiectul de Lege cu privire la modificarea şi comple­tarea unor acte legislative, privind politica fiscală pentru anul 2016, cu schimbarea „impozitului rutier” prin „impozit pe autovehicul/imo­bil”, nu va fi destinată pentru dru­muri, dar va fi ca venituri generale în bugetul administrațiilor publice locale (APL).

În acest context, în scopul asigu­rării concrete a unei independențe administrative și financiare ale APL-urilor, lansării strategiei na­ţionale de descentralizare (SND) şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţio­nale de descentralizare pentru anii 2012–2015, aprobat de Parlament, Federaţia Sindicatelor Transpor­tatorilor și Drumarilor propune să se aplice politica descentralizări­lor după exemplu Fondului Rutier  către toate Fondurile – asigurări-lor medicale, sociale, pensionare ș.a.m.d.

Aceasta va permite APL-urilor să-şi asigure activitatea tuturor serviciilor în teritoriu din fonduri­le corespunzătoare și nu numai din Fondul Rutier.

 

Cu respect,

Boris Rojnevschi,

preşedinte

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand