8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Bilanțul concursului „Cel mai bun comitet sindical al anului 2015”

Loading
Без рубрики Bilanțul concursului „Cel mai bun comitet sindical al anului 2015”
Bilanțul concursului „Cel mai bun comitet sindical al anului 2015”
comitet-sindical-siba

Foto: arhivă personală

 

Recent, Federaţia Sindica­telor Lucrătorilor Instituții-lor Bancari și de Asigurări „SIBA” a anunţat bilanțul ediției a IX-a a concursului „Cel mai bun comitet sindi­cal al anului 2015”, care se desfăşoară în mod tradiţio­nal în ajunul sărbătorilor de primăvară.

 

Obiectivul principal al concur­sului este determinarea măiestriei liderilor de sindicat în desfăşura­rea diferitelor acțiuni culturale şi sportive cu colectivele de muncă.

Ţinând cont de faptul că sec­torul bancar şi de asigurări este marcat de un nivel înalt de stres profesional, comitetele sindicale se mobilizează pentru organizarea a cât mai multe activităţi culturale şi sportive cu colectivele de muncă (spartachiade, odihnă la mare şi la munte, sărbători profesionale, excursii la mănăstiri, muzee, gră­dini publice, controale medicale profilactice, frecventarea sălilor de sport şi a bazinelor ş. a.), care con­tribuie simţitor la fortificarea să­nătăţii salariaţilor şi crearea unui climat psihologic adecvat pentru obţinerea performanţelor în acti­vitatea cotidiană.

Comisia de evaluare a concursu­lui, alcătuită din membrii Biroului Executiv, a analizat activităţile co­mitetelor sindicale privind măsu­rile organizate şi finanţate din bu­getul sindical pe parcursul anului 2015 şi a determinat învingătorii:

Locul  I – comitetul sindical BC „Moldova Agroindbank” SA  (preşedintele comitetului sindical – V. Micleuşanu)

Locul  II – comitetul sindical BC „Victoriabank” SA (preşedin­tele comitetului sindical – M. Cio­banu)

Locul  III – comitetul sindical BC „Energbank” SA (preşedintele comitetului sindical – V. Mitriuc).

Pentru participare activă la con­curs şi acumularea unui punctaj aproximativ egal în tabelul gene­ral, au fost distinse comitetele sin­dicale de la Banca Naţională (pre­şedintele comitetului sindical I. Ropot) şi BC „EuroCreditBank” SA (preşedintele comitetului sindical N. Cheptene).

Învingătorii în concurs au fost distinși cu diplome de onoare şi ajutoare materiale.

 

Tatiana TAFUNI,

șefa Departamentului organizare de la Federația SIBA

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand