7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele au pregătit mai multe chestiuni care vor fi discutate cu guvernarea

Loading
Без рубрики Sindicatele au pregătit mai multe chestiuni care vor fi discutate cu guvernarea
Sindicatele au pregătit mai multe chestiuni care vor fi discutate cu guvernarea

sindicate-guvern

 

Reprezentanţii sindicatelor solicită examinarea modului în care este realizat Pla­nul de acţiuni privind mini­mizarea practicii de achita­re a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru” în cadrul unei apropiate şedinţe a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri co­lective. 

 

Această solicitare se numără printre problemele propuse de reprezentanţii Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova pentru a fi incluse în Planul de ac­tivitate al Comisiei tripartite pen­tru semestrul întâi al acestui an.

Printre chestiunile respective se numără aplicarea legislaţiei se-curităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă în anii 2014-2016, mersul elabo­rării standardelor ocupaţionale şi activitatea comitetelor sectoriale de specialitate şi respectarea con­venţiilor colective de nivel naţio­nal.

Propunerile sindicatelor mai vi­zează activitatea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură, executarea Legii fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe 2015 şi aprobarea Planului de activitate al Comisiei tripartite pentru semes­trul doi al anului curent.

În mod tradiţional, sindicatele mai solicită ca în cadrul acestei comisii să fie discutate proiectele de lege privind bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat, pre­cum şi al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, proiectul Ca­drului bugetar pe termen mediu pentru anii 2017-2019, dar şi alte chestiuni.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand