3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii din cadrul CNSM ocupă o poziție strategică în mișcarea sindicală din țară

Loading
Без рубрики Tinerii din cadrul CNSM ocupă o poziție strategică în mișcarea sindicală din țară
Tinerii din cadrul CNSM ocupă o poziție strategică în mișcarea sindicală din țară
cnsm-tineret

Foto: sindicate.md

 

Președinta Comisiei de Tine­ret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Tatiana Marian, a avut, recent, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Mi­nisterului Tineretului și Sportului din Republica Mol­dova. În cadrul discuțiilor, părțile au încercat să iden­tifice prioritățile comune și să extindă relațiile de cola­borare.

 

„Tinerii din cadrul CNSM ocu­pă o poziție strategică în mișcarea sindicală din țară, aceștia constitu­ind peste 25 la sută dintre angajați. Sindicatele sunt preocupate în permanență de situația acestei categorii de cetățeni, dar, pentru a asigura o mai bună protecție a drepturilor lor sociale și profesio­nale, trebuie să ne conjugăm efor­turile și să întreprindem acțiuni comune”, a spus Tatiana Marian.

Ne-am bucura dacă propune­rile din cadrul acestor discuții vor lua forma unui viitor acord de colaborare între instituțiile noas­tre. Vrem ca tinerii sindicaliști să simtă și susținerea ministerului, că întreprindem acțiuni comune”, a adăugat președintele Comisiei de Tineret a CNSM.

La rândul său, Ion Donea, șeful Direcției tineret din cadrul minis­terului, a apreciat buna colaborare cu CNSM și cu structurile afiliate acesteia, opinând că oportunitățile de colaborare pot fi extinse. „Susținerea sindicatelor este foar­te importantă pentru noi. Avem nevoie de structuri care să pună în aplicare politicile de tineret, de aceea, încercăm să menținem o colaborare strânsă cu organizațiile obștești”, a precizat el.

„Trebuie să facem un schimb de inițiative la nivel de plan de acțiuni, să găsim acele priorități comune, să vedem cum ne putem ajuta reciproc. Avem o strategie de tineret, care are drept scop crearea unui sector consolidat, recunos­cut de toți, ca să putem  face lobby pentru toate interesele pe care le au tinerii pe segmentele de anga­jare în câmpul muncii, antrepre­noriat, protecție social-economică, sănătate și alte domenii”, a subli­niat Donea.

Părțile au mai discutat des­pre necesitatea reluării urgente a discuțiilor pe marginea proiectului Convenției colective cu privire la protecția social-economică a tine­rilor, subliniind importanța impli­cării tuturor partenerilor sociali în procesul de negociere.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand