5 martie 2024
Chisinau
Social

Federaţia „Sindindcomservice” a cerut dublarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului

Loading
Social Federaţia „Sindindcomservice” a cerut dublarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului
Federaţia „Sindindcomservice” a cerut dublarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului
indemnizatie-la-nastere

Foto: sayidaty.net

 

Consiliul de Femei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservi­rii Sociale şi a Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” cere Guvernului să majoreze de cel puţin două ori indem­nizaţia unică la naşterea copi­lului. Acest lucru l-a anunțat, marţi, Ana Selina, preşedinta federaţiei, în cadrul unei re­uniuni cu liderii sindicali din această sferă. Şedinţa a fost organizată cu prilejul Zilei In­ternaţionale a Femeii.  

 

„Cerem ca indemnizaţia unică la naşterea primului copil să fie majorată până la 6500 de lei, iar pentru al doilea şi următorii copii – până la 10 mii de lei. În prezent, aceste indemnizaţii con­stituie 3100 de lei pentru primul copil şi 3400 de lei pentru următorii copii”, a menţionat Ana Selina. Preşedintele Federaţiei „Sindindcomservice” a co­municat că, potrivit unui proiect, ela­borat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi al Familiei, indemnizaţia lu­nară pentru îngrijirea copilului în pri­mul an de viaţă ar putea constitui 70 la sută din salariul mediu al mamei, de la un an până la doi ani – de 50 la sută, iar de la doi la trei ani, ar putea constitui 30 la sută din salariul mediu al mamei. În prezent, în primii trei ani de viaţă ai copilului, se achită o indemnizaţie lu­nară de 30 la sută din salariul mediu al mamei.

Am negociat ca de la 1 mai anul curent salariul tarifar pentru cate­goria I de calificare din sectorul real al economiei să fie de 2100 de lei, în loc de 1900, cât este în prezent. Este oreuşită în primul rând a Federaţiei„Sindindcomservice”, a subliniat Ana Selina. Domnia sa a spus că va insis­ta să fie înăsprite sancţiunile pentru agenţii economici care admit restanţe la salarii. „Din păcate, în prezent, unele întreprinderi mai au restanţe salariale de 6-8 luni. O altă problemă o consti­tuie crearea locurilor de muncă pentru femei, asigurarea securităţii în muncă. Totodată, ne pronunţăm categoric îm­potriva majorării vârstei de pensiona­re”, a adăugat Ana Selina.

Preşedinta „Sindindcomservice” a vorbit şi despre probleme: „Există mul­te lacune în domeniul servicii comuna­le, sunt dificile condiţiile de muncă ale angajaţilor care activează la întreprin­deri cu capital străin. Aceste probleme sunt discutate cu patronii, se caută de comun acord soluții. Vom cere să 

nu fie majorate preţurile la produsele de pri­mă necesitate şi la medicamente”.

 

Liderii care au atras mai multe persoane în sindicate au primit premii băneşti

 

În cadrul şedinţei, câţiva lideri sin­dicali, între care Elena Culic, Ana Bol­boceanu, Irina Iliaşova, Liuba Strechi, Stela Mărgineanu, Galina Dociu, care au atras mai mulţi membri de sindicat, au primit din partea conducerii „Sin­dindcomservice” premii băneşti.

Potrivit Ludmilei Munteanu, pre­şedinta comitetului sindical de la „Apă–Canal” Orhei, Federaţia „Sin­dindcomservice” protejează femeile, indiferent de naţionalitate şi religie. „Un accent deosebit se pune pe asigu­rarea egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi. Astfel, în contractele colective de muncă au fost introduse un şir de înlesniri care ar ajuta material şi mo­ral femeia muncitoare.  Ceea ce poate face un sindicat pentru femei este însă puţin. E de datoria statului să între­prindă acţiuni concrete pentru a îm­bunătăţi condiţiile de muncă şi de trai ale femeilor. De atâţia ani se vorbeşte despre majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, dar ce s-a făcut cu adevărat?”, s-a arătat indignată Ludmila Munteanu.

Ecaterina Mârza, preşedinta comi­tetului sindical al Asociaţiei Nevăză­torilor din Moldova, a spus că din cei 72 de angajaţi ai direcţiei centrale a asociaţiei, 58 sunt membri de sindicat, iar din cei 58, femei sunt 38. „Munca noastră constă în deservirea persoa­nelor cu dizabilităţi de pe tot teritoriul țării. Statul nu prea ne susţine, noi ac­tivăm pe bani donaţi de agenţi econo­mici din ţară şi de peste hotare. După Anul Nou, ni s-au micşorat salariile, pentru că au scăzut şi defalcările de la cele patru întreprinderi din subordinea Asociaţiei Nevăzătorilor. Sindicatele le oferă copiilor de până la 14 ani cadouri, masa de sărbătoare de Anul Nou a fost făcută din banii sindicatelor”, a menţi­onat Ecaterina Mârza.

La finele şedinţei, femeile lideri sindicali au primit cadouri cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii, iar Vasi­le Doban, vicepreşedinte al Federaţiei „Sindindcomservice”, a venit cu o ura­re către femei.

„Să fiţi sănătoase şi fericite, să aveţi parte de susţinere, noroc, pace, cei dragi să vă fie mereu alături, iar per­soanele iubite să vă dăruiască mereu zâmbete. Vă urez tărie, curaj, puritatea şi gingăşia ghiocelului, sete de viaţă, dragoste pentru tot ce este frumos şi sfânt, încredere în forţele proprii, rea­lizarea tuturor viselor”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand