8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

DECLARAȚIA Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

Loading
Без рубрики DECLARAȚIA Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova salută intenţia Guvernului de a pro­pune revizuirea tarifului la energia electrică, în sensul reducerii acestuia.

 

Menţionăm că sindicatele au contestat majorări­le la gazele naturale şi energia electrică, efectuate în anul 2015, obţinând o suspendare a aplicării tarifelor la gazelenaturale pentru o perioadă de două luni şi reducerea tarifului respectiv pentru anul în curs.

Astfel, această intenţie a Guvernului vine să confir­me poziţia expusă anterior de către sindicate, care au pus la îndoială justeţea majorărilor şi au atenţionat asupra neadmiterii reducerii nivelului de trai al po­pulaţiei.

În situaţia în care indicii prețurilor de consum medii pe anul 2015 a constituit 109,7, iar salariile au crescut în termeni reali doar cu 0,7%, când a degradat puterea de cumpărare a populaţiei, este primordială întreprinderea măsurilor care ar stopa declinul nive­lului de trai al populaţiei.

Un prim pas ce ar viza reducerea poverii cheltuie­lilor suportate de populaţie la achitarea serviciilor de întreţinere a locuinţei este reducerea tarifului la ener­gia electrică.

Suntem ferm convinşi că ar fi corect ca ulterior reducerii preţului energiei electrice să fie micșorate preţurile şi tarifele la alte mărfuri şi servicii de primă necesitate, care ar influenţa, de asemenea, pozitiv, ni­velul de trai al populaţiei.

Credem că instituţia responsabilă de reglementa­rea tarifului la energia electricăîn cel mai scurt timp va lua decizia corespunzătoare, astfel încât să asigure populaţiei dreptul la o viaţă decentă.

 

În numele Comitetului Confederal al CNSM,

Oleg BUDZA, preşedintele CNSM

Chișinău, 2 martie 2016

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand