7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Social Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
medici

Foto: gralmedical.ro

 

Franța

Medicii generalişti vor majorarea tarifelor pentru serviciile oferite

 

În Franţa, medicii generalişti au majorat tarifele pentru consultaţi­ile oferite, protestând împotriva tarifului mic instituit de către stat, care nu a mai fost majorat din anul 2011. Pe 10 decembrie anul trecut, trei asociaţii importante ale medi­cilor francezi (FMF, MG France şi l’Unof ) au informat la o conferin­ţa de presă despre iniţierea proce­durii de modificare a tarifelor şi au încurajat medicii generalişti să majoreze în mod intenţionat înce­pând cu 2016 preţul pentru servi­ciile acordate, astfel exprimându-şi dezacordul cu tarifele reduse, stabilite de stat.

„Tariful de 23 de euro pentru o consultaţie este inacceptabil pentru medici”, a menţionat şeful Asociaţiei medicale, Claude Le­cher. În opinia sa, majorarea ofi­cială a cotelor tarifare ar permite atragerea în domeniu a specialişti­lor tineri, care acum nu se grăbesc să aleagă specializarea respectivă. Sindicatul „MG France” a chemat terapeuții să indice în nota de plată nu mai puțin de 25 de euro pentru o consultație medicală, pentru a ajunge la nivelul tarifelor altor specialiști. Pentru a „ocoli” limitările și a câștiga mai mult, unii terapeuți au început să con­sulte pacienții în orele peste pro­gram, adică după ora 17.00, ceea ce le permite să impună un preț mai mare, „pentru că țin cont de cerințele individuale ale pacientu­lui”. Tarifele serale ajung până la 26-33 de euro.

Pe parcursul ultimilor 25 de ani, tariful oficial pentru consultațiile terapeutului au crescut în Franța cu 37 la sută – de la 16,80 euro în anul 1996 la 23 de euro în anul 2011. În următorii cinci ani, pro­blema majorării retribuției muncii nu a fost abordată. În prezent, în Franța sunt în vigoare cele mai mici tarife din Uniunea Europea­nă. Bunăoară, în Germania, Anglia și Italia tarifele pot ajunge și la 80 de euro pentru o consultație.

 

Japonia

„Toyota” va majora salariile angajaților săi cu 3,2%

 

Producătorul japonez de ma­şini „Toyota Motor Corporation” a majorat, pentru întâia dată în ultimii 13 ani, salariile angajaților săi.

Retribuţiile colaboratorilor Toyota, care sunt membri de sin­dicat, va creşte în medie cu 

3,2%, începând cu luna aprilie, a spus luni o sursă apropiată de negoci­erile dintre companie şi sindica­te. Corporaţia va propune anga­jaţilor săi o majorare cu 4000 de yeni (circa 32,9 dolari) pe lună în plus la sporul pentru vechime în muncă în mărime de 7300 yeni (60,1 dolari), a adăugat sursa.

Kayo Doi, purtătorul de cu­vânt al companiei, a refuzat să dezvăluie niște cifre concrete. „Administrația și sindicatele vor continua negocierile”, a spus acesta.

„Toyota” este prima dintre marile companii nipone care a reacționat la apelul premierului Shinzo Abe de a majora salariile.

„Toyota Motor Corporation” este cea mai mare subdiviziune a concernului „Toyota Group” și liderul industriei constructoare de mașini din Japonia. Compa­nia a fost fondată în anul 1936, iar sediul central se află la Tokyo. În cadrul acesteia își desfășoară activitatea peste 300 de mii de persoane.

 

Reforme

Federaţia Sindicatelor din Kazahstan se află în proces de reformare 

 

La Astana a avut loc un briefing, la care au participat reprezentanţi ai conducerii Federaţiei sindicate­lor Republicii Kazahstan şi ai aso­ciaţiilor sindicale de ramură. Au fost abordate probleme ce ţin de realizarea practică a Planului na­ţiunii, în special, procesul moder­nizării sociale în conformitate cu prevederile Codului muncii.

„În articolul său „Planul naţiu­nii – calea spre visul kazah”, şeful statului a menţionat necesitatea activizării sectorului neguverna­mental pe direcţiile de perspectivă. Noi, în calitate de cea mai mare or­ganizaţie obştească din ţară, susţi­nem reformele începute. Aş men­ţiona în mod special direcţia de modernizare socială, în cadrul că­reia a fost elaborat un nou Cod al muncii, care corespunde standar­delor Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economi­că”,  a menţionat preşedintele Fe­deraţiei sindicale din Kazahstan, Albegazi Kusainov.

Acesta a menţionat că noua legislaţie a muncii a deschis noi perspective de activitate atât pen­tru angajaţi, cât şi pentru patroni, deoarece procesul de negocieri co­lective a devenit baza relaţiilor de muncă.

„În ţară a şi început procesul de edificare a acestor relaţii, un şir de întreprinderi mari au semnat con­tracte colective în conformitate cu noul Cod al muncii.

Printre acestea sunt companii din industria petrolieră, din dome­niul locativ-comunal, din siderur­gie.

În pofida reducerii prețurilor la țiței, a nivelului de extracție și a eventualului impact ce derivă din acest proces, întreprinderile nu doar că au menținut lista veche a facilităților sociale pentru angajați, dar au și extins-o. În conformita­te cu noul Cod al muncii, pentru munca în zilele de sărbătoare și cele de odihnă se plătește de 1,5 ori mai mult decât în cele obișnuite. Deci, la aceste companii salariul de funcție a fost dublat. De asemenea, se fac eforturi de a introduce mo­dificări în contractele colective în vigoare și la „Kazahstan temir jolî” SA, „Kazatatomprom” SA, „Uzina Metalurgică Ulbinsk”, „Kazhrom” SA, astfel a comentat acesta aspec­tele parteneriatului social dintre sindicate și angajatori.

Printre obiectivele prioritare re­alizate în prezent de către Federația Sindicatelor, Albegazi Kusainov a remarcat procesul de explicare a prevederilor Codul muncii, in­struirea activului sindical și su­portul metodic pentru elaborarea actelor tipizate care reglementează relațiile de muncă.

 

Rusia

Șoferii de cursă lungă își creează propria organizație

 

La 17-18 februarie, la Moscova, cu suportul Confederației Muncii din Rusia, s-a desfășurat un seminar strategic cu genericul „Crearea organizației șoferilor automobilelor de mare tonaj. Perspecti­ve și obiective de actualitate”. Evenimentul a în­trunit reprezentanți ai grupelor de inițiativă și ai comunităților șoferilor de cursă lungă din peste 40 de regiuni ale Federației Rusie, inclusiv activiștii Taberei șoferilor din localitatea Himki (regiunea Moscova).

Pe parcursul a două zile, ei au discutat strategia de dezvoltare a mișcării, profilul viitoarei organizații rusești, obiectivele acesteia, programul de acțiuni, mecanismele de interacțiune a activului. Congresul de fondare al organizației este planificat pentru luna aprilie.

În cadrul discuțiilor strategice, a participat Boris Kravcenko, președintele Confederației Muncii din Rusia, și mai mulți reprezentanți ai organizațiilor de ramură ale Confederației.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand