11 decembrie 2023
Chisinau
Sanatate

Cei mai săraci dintre pământeni ar putea fi scutiți de obligația de a-și cumpăra poliță medicală

Loading
Sanatate Cei mai săraci dintre pământeni ar putea fi scutiți de obligația de a-și cumpăra poliță medicală
Cei mai săraci dintre pământeni ar putea fi scutiți de obligația de a-și cumpăra poliță medicală
medici-de-familie

Foto: sanatate.md

 

Moldovenii fără venituri ar putea fi scutiți de obligaţia de a-şi cumpă­ra poliţa de asigurare medicală. Un proiect de modificare a Legii în acest sens a fost înregistrat la Parlament de un grup de legislatori. În prezent, legea prevede achitarea contribu­ţiilor pentru poliţele medicale în funcţie de venit. Reglementarea este însă încălcată, prin obligarea per­soanelor fără câştiguri să cumpere poliţa. În consecinţă, oamenii sunt sancţionaţi şi chiar privaţi de liber­tate uneori. Un astfel de caz a avut loc în 2014, când un bărbat de 50 de ani, din raionul Ştefan Vodă, a fost arestat pentru că nu a plătit amenda ce i-a fost aplicată pentru lipsa poli­ţei de asigurare.

 

Autorii iniţiativei legislative consideră in­corectă constrângerea persoanelor sărace de a plăti pentru prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

„Adesea nu au bani să-și cumpere pâine și trebuie să ne punem în pielea acestor oa­meni. Să nu folosim metode de constrânge­re, dar să folosim o formă mult mai blândă, mai moale, care nu exclude de fapt posibili­tatea de a-și asigura sănătatea, dar s-o facă într-un mod individual”, a afirmat deputata Valentina Stratan.

Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății, a mai propus ca persoanele care își achită contribuțiile la bugetul asigurărilor medica­le și nu beneficiază de astfel de servicii pe parcursul unui an să fie stimulați. „Sindi­catele au propus capitalizarea transferuri­lor care sunt făcute la bugetul asigurărilor medicale. Într-adevăr, ar trebui să se știe cu cât a contribuit fiecare cetățean la buge­tul asigurărilor medicale. Omul care achită contribuții și nu se folosește de ele trebuie să știe că poate beneficia de acestea supli­mentar. Prin programul de guvernare și prin proiectul Codului sănătății pe care-l promo­văm, ne propunem instituirea obligatorie a stimulentelor pentru cetățenii care anual achită contribuții în bugetul asigurărilor medicale, dar nu folosesc acest sistem”, a menționat Ruxanda Glavan. Ea susține că ar putea fi vorba de stimulente financiare sau care ar promova modul de viață sănătos.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confe-derației Naționale a Sindicatelor, a decla­rat, la rândul său, că aceste inițiativele sunt foarte bune și a venit cu unele concretizări: „Vreau să mă refer la altă inițiativă, lansată anul trecut. Legislația muncii are la baza sa două principii: principiul normativ și prin­cipiul contractual. Anul trecut, în Convenția colectivă la nivel național am prevăzut trei zile din contul angajatorului concediu plătit pentru tătici, în cazul nașterii unui copil în familie. Inițiativa aceasta este bună și în ca­zul angajaților care, de exemplu, pe parcur­sul unui an nu au fost în concediu medical, ca să poată beneficia de 2-3 zile de concediu suplimentar la concediul de odihnă plătit”, a punctat Sergiu Sainciuc.

Ion Cucu, consilier principal pe proble­me privind relaţiile de muncă la Federația Sindicală „Sănătatea”, consideră că fiecare cetățean trebuie să contribuie la bugetul asigurărilor medicale, dacă vrem ca ramura sănătății să fie dezvoltată. „Trebuie să plă­tească toți, doar se cheamă medicina de asi­gurare obligatorie pentru fiecare cetățean. A fost comisă o greșeală că asistența medicală de urgență se acordă și celor neasigurați. Unii oameni pur și simplu nu vor să se asi­gure. Când Otto von Bismark a introdus în Germania asigurările de asistență medicală obligatorie, a câștigat funcția de cancelar al Germaniei. De atunci a rezolvat o proble­mă importantă, căci era un haos în sistem. Consider că inițiativa grupului de deputați de a scuti o anumită categorie de populație de plata asigurărilor medicale este una po­pulistă”.

Datele statistice relevă că circa 85 la sută dintre moldoveni deţin poliţă de asigurare medicală. Peste zece mii de cetăţeni au achi­tat, în luna ianuarie 2016, prima de asigura­re obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă, cu circa o mie mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din nu­mărul total de plătitori, 7400 au beneficiat de reducere în proporţie de 50 la sută din valoarea primei. Este vorba despre fonda­torii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt an­gajaţi şi nu sunt asiguraţi de către Guvern. Alte aproape 3000 de persoane, proprietari de terenuri agricole, au achitat prima cu re­ducere de 75%. Prima de asigurare obliga­torie de asistenţă medicală în sumă fixă a rămas neschimbată până la adoptarea Legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru 2016 şi constituie 4056 de lei. Redu­cerile de 50% şi 75% sunt valabile până pe 31 martie. Plăţile pentru prima de asigurare în sumă fixă pot fi efectuate la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Com­paniei Naţionale de Asigurări în Medicină.

 

sanatate.md

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand