27 februarie 2024
Chisinau
Social

Rămași șomeri, foștii angajaţi ai celor trei bănci falimentare suportă consecinţele legii defectuoase

Loading
Social Rămași șomeri, foștii angajaţi ai celor trei bănci falimentare suportă consecinţele legii defectuoase
Rămași șomeri, foștii angajaţi ai celor trei bănci falimentare suportă consecinţele legii defectuoase
somer

Foto: banzaj.pl

 

Din păcate, necazurile salariaţilor de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank nu s-au terminat odată cu închiderea acestor trei instituţii bancare şi lipsirea oamenilor de sur­se de existenţă.

 

Coşmarul lor continuă şi după ce angaja­ţii acestor bănci au fost disponibilizaţi. După ce au fost traşi pe sfoară de hoţii miliardului de dolari americani, acum ei se confruntă cu multiple probleme pe care le provoacă legislaţia defectuoasă. Să zicem, până nu demult, Codul fiscal al ţării stabilea că in­demnizaţiile de concediere erau considerate surse de venit neimpozabile. Ceea ce însem­na că persoanele care erau disponibilizate nu erau obligate să plătească impozite, alte taxe şi contribuţii din sumele de bani pe care le ridicau în momentul lichidării locului de muncă sau a organizaţiei în care ei activau.

Însă, prin adoptarea unei legi pentru mo­dificarea şi completarea unor acte legislati­ve din 12 aprilie 2015, respectiva prevedere a fost abrogată, astfel încât sumele de bani plătite cu titlu de indemnizaţii de concedi­ere acordate salariaţilor, membri de sindi­cat, care au rămas fără loc de muncă drept urmare a lichidării celor trei bănci, vor fi impozitate şi, în consecinţă, oamenii se vor alege cu venituri mai mici. Şi aceasta în con­diţiile în care perspectivele angajării lor în câmpul muncii sunt extrem de incerte.

De asemenea, Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigu­rări (SIBA) a primit 

zeci de scrisori din or­ganizaţiile primare sindicale ale structurilor teritoriale ale celor trei bănci lichidate, prin intermediul cărora era semnalat faptul că angajatele care se află în concediu pentru în­grijirea copilului şi salariatele gravide nu-şi pot ridica indemnizaţiile respective acorda­te de stat, deoarece erau lipsite de calitatea de salariat.

Bunăoară, Elena Florea a lucrat mai bine de 11 ani la filiala din Floreşti a Băncii de Economii, timp în care a plătit în mod dis­ciplinat toate impozitele, taxele şi contri­buţiile pe care le cere statul. La momentul închiderii acestei structuri a Băncii de Eco­nomii, creştea şi educa un copil în vârstă de doi ani și jumătate şi, desigur, în mod legal, beneficia din partea statului de o indemni­zaţie pentru îngrijirea copilului. Ca să nu fie lipsită de acest suport financiar, dumneaei a mers la oficiul de ocupare a forţei de muncă teritorial din partea locului.

De o asemenea atitudine neglijentă au avut parte şi alte angajate ale filialelor din ţară ale celor trei bănci lichidate, care îşi cresc copiii sau se află în concediu de ma­ternitate.

De aceea, Victor Onici, preşedintele Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări, a solicitat ca prin intermediul Comisiei Naţionale pentru con­sultări şi negocieri colective să se facă pro­punerile de rigoare pentru a exclude aceste carenţe ale legii şi de a nu admite astfel de nedreptăţi în raport cu persoanele care şi-au pierdut locul de muncă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand