5 martie 2024
Chisinau
Cultura

Față de alte organizaţii din branșă, condiţiile de muncă la Opera Naţională sunt mai bune

Loading
Cultura Față de alte organizaţii din branșă, condiţiile de muncă la Opera Naţională sunt mai bune
Față de alte organizaţii din branșă, condiţiile de muncă la Opera Naţională sunt mai bune

opera-nationala

 

„O instituţie magică… Aşa numim noi Teatrul Naţional de Operă şi Ba­let „Maria Bieşu”. Pentru că cei 480 de angajaţi muncesc aici ca albinele, aducând spre atenţia publicului ca­podopere muzicale”. Aşa a început discuţia noastră cu Anastasia Sur­du, preşedintele organizaţiei sindi­cale de la Opera Naţională, care este şi şefa secţiei marketing şi relaţii publice. Dânsa ne-a dezvăluit în ce condiţii activează oamenii la insti­tuţia respectivă şi cum îi ajută sin­dicatele.   

 

Potrivit Anastasiei Surdu, în ultimii doi ani, condiţiile de muncă la Teatrul Naţional de Operă şi Balet s-au îmbunătăţit conside­rabil. Pentru că este o instituţie culturală cu finanţare de la bugetul de stat, salariul ta­rifar al angajaţilor Operei Naționale este de minim două mii de lei.

 

Fiecare om care participă în cadrul unui spectacol primeşte onorariu

 

„În comparaţie cu alte organizaţii teatral-concertistice, suntem într-o situaţie mai bună. Acest fapt se datorează actualei con­duceri a teatrului, deoarece fiecare om care este antrenat în cadrul unui spectacol pri­meşte suplimentar onorariu. De menţionat că, atunci când teatrul se află în turnee peste hotare, artiştilor de operă şi balet li se păs­trează salariul, pe lângă faptul că ei primesc diurne. E o măsură introdusă de Ion Grosu, care exercită funcţia de director general al teatrului pe parcursul ultimilor doi ani. Ad­ministraţia teatrului este deschisă spre dia­log cu sindicatele. Chiar dacă nu este totul perfect, uns cu miere, administraţia teatru­lui, în comun cu sindicatele, lucrează pentru a soluţiona orice problema apărută. Pentru pictori, montatori şi personalul tehnic s-au creat condiţii de muncă mai bune”, a menţi­onat Anastasia Surdu.

Liderul sindical susţine că, în mare parte, prevederile 

Contractului colectiv de muncă sunt respectate. „Totodată, există şi mici abateri. Personalul ingineresc are nevoie de echipament special, care trebuie schimbat o dată la un an. Din păcate, se întâmplă să în­locuim echipamentul vechi cu unul nou mai rar şi parţial. De exemplu, se cumpără doar îmbrăcăminte pentru personalul auxiliar, dar nu şi încălţăminte”, a subliniat Anasta­sia Surdu.

Sursa citată a vorbit şi despre alte avan­taje pe care le au angajaţii teatrului, în urma încheierii Contractului colectiv de muncă. „De exemplu, tuturor angajaţilor Teatrului li se oferă un ajutor material suplimentar la concediul anual, în mărimea unui salariu. De asemenea, tuturor membrilor de sindicat li se oferă zile suplimentare plătite la conce­diu – de la 3 la 7 zile. În plus, 0,15 la sută din fondul teatrului se oferă pentru diferite acti­vităţi culturale sau sportive. În acelaşi timp, aproximativ 70-80 la sută din banii organi­zaţiei sindicale a Operei Naţionale se alocă pentru ajutoare materiale. Valoarea mini­mă a ajutoarelor constituie 300 de lei, dar aceasta poate varia de la caz la caz. Recent, un angajat care a avut nevoie de intervenţie chirurgicală a primit din partea sindicatelor 1.500 de lei”, afirmă Anastasia Surdu.

 

În doar o lună, 12 angajaţi ai TNOB au depus cerere de aderare la sindicat

 

Din cei 480 de salariaţi ai Operei Naţiona­le, 341 sunt membri de sindicat . „În doar o lună, 12 angajaţi ai teatrului au depus cerere de aderare la sindicat. Oamenii au înţeles că sindicatele apără interesele angajaţilor, că acestea respectă legislaţia şi pot negocia cu administraţia teatrului. Vrem să creăm un panou al sindicatelor, unde vom afişa pre­vederile Contractului colectiv de muncă şi alte informaţii utile membrilor de sindicat. Fiecare membru de sindicat a primit o notă informativă despre ce înseamnă sindicate, ce ajutoare oferă acestea. În curând, vom organiza o adunare generală a teatrului, la care vom prezenta realizările sindicatelor în anul 2015”.

Din numărul total al angajaţilor Operei Naţionale, 27 de persoane activează în ad­ministraţie, 40 sunt oameni de creaţie, in­clusiv dirijori, 56 sunt artişti de operă, 70 sunt artişti de balet, 91 –  artişti de orches­tră, iar alte 65 de persoane sunt cântăreți de cor. Restul angajaţilor sunt montatori, cos­tumieri, pictori, cusătorese, cizmari, medici, electricieni, termoenergeticieni ş. a.

 

Un electrician a murit după ce a căzut de la înălţime 

 

Un accident la locul muncă cu sfârşit tragic a avut loc la Opera Națională în sep­tembrie anul trecut. Un electrician de 60 de ani a căzut de la înălţime, după ce a încer­cat să instaleze nişte lumini pe fațada tea­trului. „Administraţia Teatrului i-a interzis categoric electricianului să urce. Mai mult, accidentul a avut loc în afara orelor de mun­că. De cercetarea cazului s-a ocupat poliţia, Inspectoratul de Stat al Muncii, precum şi Inspectoratul Muncii al Sindicatelor” , a menţionat Anastasia Surdu.

Un alt accident de muncă a avut loc la Teatru recent. O balerină de 27 de ani şi-a fracturat piciorul în timpul spectacolului. „În orice instituţie, mai ales în una mare şi complexă ca un teatru liric, se mai întâmplă accidente de muncă. Accidentul de muncă în cauză nu a fost calificat drept unul grav. După o săptămână de concediu medical, ba­lerina a revenit la serviciu”.

În prezent, trupa de balet a teatrului efec­tuează un turneu în Canada, iar trupa de operă – în Spania.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand