28 februarie 2024
Chisinau
Social

A fost adoptat un nou program de ţară pentru muncă decentă

Loading
Social A fost adoptat un nou program de ţară pentru muncă decentă
A fost adoptat un nou program de ţară pentru muncă decentă

munca-decenta-cnsm

 

Ziua mondială a justiţiei sociale a fost marcată la Chişinău prin semna­rea de către partenerii sociali a celui de al patrulea Program de ţară pri­vind munca decentă. Acesta este pre­văzut a fi implementat în perioada 2016–2020 şi conţine trei priorităţi.

 

Care sunt priorităţile de bază?

 

Astfel, prioritatea întâia ţinteşte promo­varea ocupării forţei de muncă şi a unui mediu economic favorabil, care presupune un cadru legal şi de reglementare mai bun pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderi­lor. Or, mediul favorabil este esenţial pentru crearea şi dezvoltarea afacerilor.

Cea de-a doua prioritate vizează consoli­darea instituţiilor de stat şi a partenerilor so­ciali pentru un dialog social eficient. În acest context urmează a fi creat un cadru legal şi instituţional mai bun pentru dialogul social naţional, teritorial şi de ramură. În procesul de reformare a sistemului de dialog social şi relaţii industriale, se va insista pe asistarea constituenţilor tripartiţi prin acces la infor­maţii despre dreptul comparativ şi practica europeană privind aplicarea standardelor internaţionale în materie de muncă şi a mo­dului de acceptare a compromisului plauzi­bil, ajustat la contextul naţional. În fine, cea de-a treia prioritate ţine de  protecţia socială şi crearea de condiţii de muncă mai bune. Ea va fi materializată prin politici privind veniturile salariale consolidate şi sensibile la gen. Aceasta pentru că politicile salariale şi de venituri sunt deosebit de importante în perioade de criză economică. Se va ple­da pentru formarea unor capacităţi privind stabilirea salariilor, în general, şi a salariului minim, în special, prin aplicarea celor mai bune practici internaţionale.

 

Rodul unei colaborări fructuoase a partenerilor sociali

 

Oleg Budza, preşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a declarat, înainte de a semna acest docu­ment, că Programul de ţară privind munca decentă pe anii 2016-2020 este rezultatul unei conlucrări eficiente dintre guvern, pa­tronate și sindicate, sub egida Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care vine cu un program de cooperare complex pentru constituenții tripartiți din Republica Mol­dova. Dumnealui a subliniat că 

asistența oferită de către OIM a fost întotdeauna foar­te importantă pentru contextul social-eco­nomic al țării. Beneficiile acestei cooperări pentru partenerii sociali sunt de necontes­tat. Or, succesul programelor se datorează și faptului că permanent s-a ținut cont de necesitățile și prioritățile acestora.

 

Restanţe ale Guvernului Republicii Moldova faţă de OIM

 

De asemenea, în alocuţiunea sa, liderul sindicatelor din Moldova a insistat și pe respectarea angajamentelor deja asuma­te de Republica Moldova prin ratificarea Convențiilor OIM.

Chiar dacă Gheorge Brega, viceprim-mi­nistru, care a asistat la ceremonia semnării Programului de ţară privind munca decen­tă, a declarat că în ultimul deceniu au fost înregistrate progrese notabile în ceea ce priveşte parteneriatul cu OIM şi că această organizaţie internaţională este partenerul cheie al Guvernului nostru, cu regret, a con­statat Oleg Budza, vedem lipsa unor acțiuni concrete din partea Executivului privind implementarea legislaţiei internaţionale a muncii.

Dumnealui s-a referit la sfidarea de către Guvernul de la Chişinău a recomandărilor Comitetului de Experţi al Biroului Interna­ţional al Muncii din martie 2015, în vederea aducerii cadrului legal naţional în concor­danţă cu art. 12 şi 16 ale Convenţiei Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81 pri­vind inspecţia muncii. Preşedintele CNSM a ţinut să sublinieze că anume ignorarea acestei convenţii OIM ar fi una din cauzele principale care a condus la deflagraţia din cafeneaua  „La soacra” din Piaţa centrală a capitalei, care s-a soldat cu pierderi de vieţi omeneşti.

 

Moratoriul

asupra controlului

de stat, ameninţare

pentru siguranţa

şi sănătatea angajaţilor

 

În același context, Oleg Budza a mai declarat că sindicatele sunt îngrijorate de intenția de aplicare a moratoriului asupra controlului de stat, ce vizează Inspectoratul de Stat al Muncii, care are menirea directă de asigurare a respectării dispoziţiilor do­cumentelor internaţionale, actelor legislati­ve şi normative naționale, precum şi a altor drepturi fundamentale garantate de Con-stituţie, Declaraţia Universală a Dreptu-rilor Omului, Carta Socială Europeană (re­vizuită), inclusiv Convențiile OIM nr. 81, 129, 155, la care Republica Moldova este parte.

Totuşi, spre final, preşedintele CNSM şi-a manifestat speranţa că cel de-al patru­lea Program de țară privind munca decentă va contribui la promovarea drepturilor şi intereselor tuturor partenerilor sociali, in­clusiv ale membrilor de sindicat.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand