3 decembrie 2023
Chisinau
Vocea copiilor

Atenție! Concursul național de desen al copiilor cu genericul „Nu-mi fura copilăria”

Loading
Vocea copiilor Atenție! Concursul național de desen al copiilor cu genericul „Nu-mi fura copilăria”
Atenție! Concursul național de desen al copiilor cu genericul „Nu-mi fura copilăria”

 concurs-desen

 

Redacția ziarului național al CNSM „Vocea poporului” lan­sează concursul național de desen al copiilor cu genericul „Nu-mi fura copilăria”, în cadrul proiectului „Să schimbăm atitudinea față de munca copiilor”. Concursul este la a III-a ediție.

 

Scopul nostru este de a contribui la schimbarea atitudinii tu­turor actorilor comunităţii față de problemele copiilor şi rolul pe care activităţile de muncă le au în viaţa copilului. Copilăria este o construcţie socială care, în aceeaşi măsură, presupune un fenomen biologic de maturizare.

Acest concurs așteaptă desene ale elevilor care abordează tema combaterii muncii copiilor în Moldova. Pot participa co­piii cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani.

Desenele pot fi expediate pe adresa redacției „Vocea popo­rului”: Chișinău, 31 August, 129, Casa Sindicatelor, et. IV.

 

Regulamentul concursului

 

1. Organizatorul şi regulamentul

Organizatorul concursului de desen, ediția a III-a, este redacția ziarului „Vocea poporului”, publicație periodică a CNSM.

Prezentul regulament este întocmit de către Organizator şi va fi afişat pe pagina web www.vocea.md. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul re­gulament fără nici un fel de anunţ prealabil, urmărind astfel buna desfăşurare a concursului.

De asemenea, regulamentul va fi disponibil în copie în mod gratuit oricărui solicitant pe adresa: Chișinău, str. 31 August, 129, Casa Sindicatelor, et. IV, redacția ziarului „Vocea poporului”.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte terme­nele şi condiţiile prezentului regulament.

 

2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul de desen ediția a III-a este organizat şi se des­făşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformi­tate cu prevederile prezentului Regulament.

Concursul se desfăşoară cu suportul CNSM, în perioada 1 martie – 31 mai 2016, prin intermediul săptămânalului „Vocea poporului”. Ultima zi de prezentare a desenelor este 13 mai 2016. Bilanțul și înmânarea solemnă a premiilor vor avea loc pe 30 mai 2016.

 

3. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani, de la grădinițe, școli, colegii şi licee din Moldova. Desenele vor fi apreciate după categoriile de vâr­stă. Premiile vor fi acordate numai celor care sunt abonați la ziarul „Vocea poporului”.

 

4. Mecanismul concursului

Scopul concursului

Scopul concursului este de a sensibiliza opinia publică pentru a contribui la schimbarea atitudinii tuturor actori­lor comunităţii în ceea ce priveşte semnificaţia copilăriei şi rolul pe care îl au activităţile de muncă în viaţa copilului. Copilăria este o construcţie socială care, în aceeaşi măsură, presupune un fenomen biologic de maturizare. Să schim­băm atitudinea adulților față de munca copiilor.

Prin acest demers, dorim să-i obişnuim pe copii cu ide­ea că vor găsi în paginile ziarului „Vocea poporului” un colţ dedicat vocii copiilor, drepturilor lor. De asemenea, este sti­mulată activitatea de cunoaştere şi de creaţie a copiilor, pre­cum şi disponibilitatea lor pentru comunicare şi întrunire.

Perfectarea și expedierea lucrărilor

Lucrările vor fi executate pe un format de hârtie A3. Executarea lucrării se face în culori, folosind vopseaua. Informația despre autorul desenului să fie dactilografiată și încleiată jos, în dreapta: numele, prenumele, vârsta sau clasa, școala, liceul, gimnaziul, tel. de contact, localitatea de baștină și abia apoi expediat la redacţia ziarului „Vocea poporului” prin poștă, la adresa: str. 31 August, 129, et. IV, MD-2012, Chișinău sau aduse direct la redacție nu mai târ­ziu de data stabilită.

 

P.S. Jos, în dreapta, se indică: denumirea desenu­lui, numele şi prenumele, liceul, clasa, numărul de telefon, adresa de e-mail a autorului, dacă o are.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand