3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii vor învăţa de la danezi cum să promoveze imaginea sindicatelor

Loading
Без рубрики Tinerii vor învăţa de la danezi cum să promoveze imaginea sindicatelor
Tinerii vor învăţa de la danezi cum să promoveze imaginea sindicatelor

cnsm-danemarca

 

Zece tineri sindicalişti din Republica Moldova vor în­văţa cum să promoveze imaginea sindicatelor pe reţelele de socializare. În iunie anul curent, ei vor participa, alături de alţi 20 de tineri din Ucraina şi Be­larus, la un training care va avea loc în oraşul ucrainean Cernigov. Cursul este finan­ţat de Ministerul de Externe al Danemarcei.

 

Proiectul respectiv a fost dis­cutat la Chişinău miercuri, în ca­drul unei întrevederi a conducerii CNSM cu responsabili ai organi­zaţiilor similare din Danemarca, Ucraina şi Belarus.

Jonas Devantier, consultant internaţional în cadrul Sindica­tului „3 F” din Danemarca, ce în­truneşte muncitori necalificaţi, a menţionat că proiectul este unul important. „În epoca Internetu­lui, foarte multe produse, mărfuri, sunt promovate prin intermediul reţelelor de socializare. Danemar­ca a alocat pentru desfăşurarea acestui training, care va avea loc în iunie la Cernigov, circa 12 mii de euro. Am ales Ucraina, Belarus şi Republica Moldova, pentru că sunt ţări vecine,  ex-sovietice, au situaţii social-economice şi cul­turi similare. Tinerii membri de sindicat vor face schimb de expe­rienţă cu colegii lor din Danemar­ca, Ucraina şi Belarus”.

Dacă sindicaliştii moldoveni vor învăţa tehnici şi mecanisme de promovare a imaginii sindica­telor în reţele de 

socializare, sin­dicaliştii danezi vor avea ocazia să preia practica colegilor mol­doveni de atragere a tinerilor în organizaţii sindicale.  „Republica Moldova are o experienţă foar­te bună în ceea ce priveşte atra­gerea tinerilor în sindicate. Din câte am înţeles, 25 la sută dintre membrii de sindicat din Moldova sunt persoane de până la 30 de ani. În Danemarca, acest procent este mai mic. Avem ce învăţa de la ţara voastră”, a accentuat Jonas Devantier.

 

Trei mii de inspecții la întreprinderi, doar anul trecut

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, i-a informat pe oaspeți despre organizaţia pe care o repre­zintă ce a fost constituită la 7 iunie 2007, prin fuziunea a două centre sindicale naţional–interramura­le: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confedera­ţia Sindicatelor Libere „Solidari­tate” din Republica Moldova. „De când sunt  împreună, cele două confederaţii, am înţeles că putem soluţiona mai multe probleme în ceea ce priveşte salarizarea, se­curitatea în muncă. Confederaţia funcţionează în temeiul prevede­rilor Constituţiei Republicii Mol­dova, a Legii sindicatelor, a Co­dului civil, a Convenţiilor OIM nr. 87 şi nr. 98, a Statutului CNSM şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare, aprobate de organele de conducere ale Confederaţiei. CNSM este constituită din 27 de centre sindicale naţional-ramu­rale, care întrunesc circa 450 de mii de membri de sindicat. CNSM este membru cu drepturi depline al Confederației Generale a Sin­dicatelor (VKP) din oraşul Mos­cova. Din februarie 2010, CNSM a devenit membru al Confedera­ţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC), care întruneşte 311 cen­tre sindicale naţionale din 155 de ţări şi regiuni, cu 175 de milioane de membri”, a subliniat Mihail Hîncu.

Sursa citată a ţinut să menţi­oneze că mai mult de jumătate dintre membrii de sindicate, adi­că 56 la sută, sunt femei, iar 18 sindicate de ramură au Convenţii colective.

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM, a menţionat că, acum trei ani, în cadrul CNSM a fost creat Inspectoratul Muncii. „Doar în anul trecut, instituţia re­spectivă a efectuat circa trei mii de controale la diferite întreprin­deri. De fapt, au fost mai mult activităţi de susţinere, de ajuto­rare, decât de control, am ajutat la soluţionarea unor situaţii de conflict dintre angajatori şi anga­jaţi”, a adăugat Nicolae Surucea­nu. Totodată, sursa citată a infor­mat că aproximativ 20 la sută din bugetul CNSM se alocă pentru instruirea membrilor de sindicat. „Deocamdată, nu avem Tribuna­le ale Muncii. Actualul premier şi preşedinte al Parlamentului ne-au spus însă că susţin fondarea unor asemenea tribunale”, a ac­centuat Nicolae Suruceanu.

La întrevederea cu oaspeţii din Danemarca, Ucraina şi Belarus a participat şi Rodica Popescu, şefa Departamentului mass-media şi relaţii internaţionale din cadrul CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand