8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Sindicatele se pronunţă împotriva introducerii impozitului pe autovehicule

Loading
Social Sindicatele se pronunţă împotriva introducerii impozitului pe autovehicule
Sindicatele se pronunţă împotriva introducerii impozitului pe autovehicule
impozit-masini

Foto: wall-street.ro

 

Confederaţia Naţională a Sindicate­lor se pronunţă împotriva substitu­irii taxei pentru folosirea drumuri­lor prin impozitul pe autovehicule, propus spre colectare în bugete-le locale. Această măsură este pre-văzută în proiectul de Lege cu pri­vire la modificarea și completarea unor acte legislative (politica fisca­lă, vamală și bugetară pentru anul 2016).

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, susţine că, potrivit actualelor prevederi ale legii, 50% din taxa pentru folosirea drumu­rilor se ducea în Fondul Rutier, în timp ce celelalte 50 la sută erau virate bugetelor ra­ionale.

„Impozitul pe autovehicul, în totalitate, urmează să fie alocat primăriilor comune­lor, satelor, oraşelor. Administraţia publică locală însă va utiliza aceşti bani ineficient. Potrivit modificărilor propuse, pe viitor, drumurile de la sate vor fi reparate doar din banii primăriilor, dar nu şi din banii Fondu­lui Rutier. Primăriile, ca să facă drumuri, au nevoie de personal calificat. Majoritatea pri­măriilor însă nu dispun de astfel de specia­lişti. În acelaşi timp, există primării în sate mici, care au puţine maşini înmatriculate. Evident, aceste primării n-o să poată colecta bani pentru reparaţia drumurilor”, a menţi­onat Sergiu Sainciuc.

Actualmente, aceste atribuţii îi revin Ad­ministraţiei de Stat a Drumurilor, instituţia fiind responsabilă de gestionarea, reparaţia, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea drumurilor, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă.

În acelaşi timp, Boris Rojnevschi, președintele Federației Sindicatelor Trans­portatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, este de părerea că impozitul pe autovehicul „va încuraja 

autoritățile loca­le să utilizeze banii acumulați din impozite pentru alte necesități decât cele de reparaţie şi întreținere a rețelelor rutiere. Pe de altă parte, acumulările de bază vor fi în muni­cipiile Chişinău şi Bălţi, unde sunt înregis­trate majoritatea unităţilor de transport. Există riscul ca o parte din sursele fondului rutier să fie gestionate neprofesionist, iar automobiliștii, ca proprietari de imobil, vor fi lezați în dreptul de a cere drumuri bune și infrastructură corespunzătoare după majorarea taxei rutiere”, a subliniat Boris Rojnevschi.

Totodată, sindicaliștii din ramură solicită Guvernului să revizuiască politica privind importul mijloacelor de transport, care fa­vorizează creşterea numărului unităţilor înregistrate în afara țării (Bulgaria, țările baltice, Irlanda, România etc.). Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumari­lor cere şi revizuirea bazei legislative imper­fecte, care permite activitatea ilicită a trans­portului auto de călători atât în țară, cât și peste hotare.

Sindicatele de ramură insistă și asupra reglementării activității gărilor și stațiilor auto, pentru a exclude cazurile de călătorii fără bilete.

 

Există riscul

ca mijloace ale fondului rutier să fie gestionate prost

 

De asemenea, CNSM se pronunţă împo­triva excluderii indemnizaţiei de eliberare din categoria surselor de venit neimpozabile, pornind de la faptul că aceasta nu are carac­ter de salariu, dar reprezintă o despăgubire, compensaţie pentru un prejudiciu cauzat, ca urmare a pierderii locului de muncă şi, im­plicit, a venitului.

În același timp, sindicatele cer micșorarea cotelor TVA de la 8% la 5% la pâine, produse de panificație și animaliere, medicamente și gaze naturale, concomitent cu stabilirea cotei TVA de 5% la produsele social-impor­tante şi serviciile de strictă necesitate, la îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii, precum și la echipamentele individuale de protecţie, pe care angajatorul este obligat să le acorde gratuit salariaţilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand