11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Optimizare a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale

Loading
Без рубрики Optimizare a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale
Optimizare a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale

profesii-muncitoresti

 

Un proiect de modificare şi completare a ho­tărârii Guvernului pentru aprobarea Meto­dologiei de elaborare a standardelor ocupa­ţionale pentru profesiile muncitoreşti a fost elaborat recent de specialiştii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  Potrivit Anei Gherganov, şefa Direcţiei politici ocupa­ţionale din cadrul acestei instituţii, proiectul a fost expus de curând spre discuţii publice, după care va fi prezentat Guvernului spre aprobare.  

 

Documentul prevede extinderea procesului de ela­borare a standardelor ocupaţionale asupra învăţămân­tului profesional tehnic de toate nivelurile – secundar, postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi nu doar a profesiilor muncitoreşti.

Totodată, proiectul propune implicarea mai activă în acest proces a comisiilor de ramură pentru consul­tări şi negocieri colective sau a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Concomitent, în scopul urgentării acestui proces, funcţii suplimentare în acest sens le vor fi atribuite şi ministerelor.

De asemenea, vor fi prevăzute modalităţi de aproba­re a standardelor respective în cazul lipsei comitetelor sectoriale într-un anumit domeniu economic şi al ela­borării lor de către alte instituţii şi organizaţii.

Modificările elaborate la metodologia sus-menţi­onată sunt binevenite, de vreme ce acest document a fost aprobat cu câţiva ani în urmă şi o astfel de normă nu a mai existat anterior în ţara noastră, a apreciat Oleg Mîrleanu, vicepreşedintele Federaţiei „Sindicons”.

Iniţial, elaborarea standardelor ocupaţionale a fost pusă doar în sarcina comitetelor sectoriale de ramură, create de partenerii sociali la nivel de branşă. În pre­zent, deşi nu există astfel de comitete în toate sectoa­rele, standardele ocupaţionale sunt necesare. În con­secinţă, s-a decis ca aceste competențe să fie atribuite şi altor structuri din rândul agenţilor economici sau al autorităţilor publice.

Impulsionarea acestui proces depinde însă de mai mulţi factori, pentru că e vorba despre un volum mare de lucru, de implicarea diferiților experţi, dar şi dispo­nibilitatea mijloacelor financiare nu este mai puţin im­portantă, a specificat Oleg Mîrleanu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand