27 februarie 2024
Chisinau
Social

CNSM cere sporirea nivelului de protecţie socială a salariaţilor

Loading
Social CNSM cere sporirea nivelului de protecţie socială a salariaţilor
CNSM cere sporirea nivelului de protecţie socială a salariaţilor

protest

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a examinat proiectul Legii bugetului asigurărilor soci­ale de stat pe anul 2016 şi a înaintat pe marginea aces­tuia un şir de propuneri care au menirea de a spori nivelul de protecţie socială a salariaţilor şi a populaţiei în general.

 

În primul rând, CNSM a insistat să fie majorate cuantumurile unui şir de indemnizaţii şi plăţi socia­le. Ţinând cont de faptul că valoarea ajutorului de deces propusă în proiect nici pe departe nu acoperă chel­tuielile de înmormântare, sindicatele au cerut creşte­rea ajutorului de deces de la 1100 de lei la 2200 pentru persoanele asigurate şi de la 1100 de lei la 1200 pentru cele neasigurate.

Dat fiind faptul că situ­aţia demografică în ţară se caracterizează prin evoluţii negative ale sporului natural al populaţiei şi este necesară o susţinere financiară adec­vată a familiilor cu copii, CNSM a insistat asupra ma­jorării indemnizaţiei unice la naşterea primului copil – de la 3100 de lei la 6000 de lei şi a indemnizaţiei uni­ce la naşterea următorului copil – de la 3400 la 6500, mai cu seamă că cuantumul acestei indemnizaţii rămâne la acelaşi nivel al treilea an.

Concomitent, sindicatele au insistat asupra majorării cuantumului indemnizaţi­ei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani pentru persoanele asigurate — de la 30% la 40% din venitul me­diu lunar asigurat.

Pentru a suplini cheltu­ielile populaţiei la serviciile comunale, CNSM a insistat asupra majorării, pentru anul 2016, a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului până la 350 de lei.

În vederea asigurării cu servicii de tratament balneosanatorial a unui număr mai mare de salariaţi, CNSM a insistat asupra majorării cu 35 mln. de lei a cheltuielilor respective, până la 65 mln.

De asemenea, CNSM a solicitat să fie asigurată îndeplinirea prevede­rilor art. 24, alin. (11) din Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Acest articol stabileşte că angajatorii care angajează persoa­ne din rândurile absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, inclu­siv şomeri din categoria respectivă aflaţi în evidenţa agenţiilor, beneficiază de reducerea cu 2 puncte procentuale a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

 

Departamentul protecţie social-economică al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand