4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Dreptul de asociere în sindicate, recunoscut pentru toţi lucrătorii

Loading
Cititorii ne scriu Dreptul de asociere în sindicate, recunoscut pentru toţi lucrătorii
Dreptul de asociere în sindicate, recunoscut pentru toţi lucrătorii

ziua-sindicatelor

 

„Întâmplător, mi-a nimerit în mână un număr al ziarului „Vocea poporului”. Astfel, am descoperit că este un ziar bun şi interesant şi am înţeles că există şi acum sindicate, care au membri şi activează în scopul protejării acestora.

Eu am făcut parte din sindicate pe vremea fostei URSS, dar la între­prinderile la care am lucrat după aceea nu erau astfel de organizaţii. În legătură cu aceasta, aş vrea să ştiu dacă este posibil ca la orice în­treprindere să fie create organizaţii sindicale, iar în caz că da, care este procedura de constituire a lor şi cum pot deveni membru, dar şi avantajele oferite de acest statut.

Îmi doresc foarte mult şi să primesc cu regularitate ziarul „Vocea poporului”.

 

Mihail Calistru, or. Chişinău”

 

Sinndicate există în toată lumea, dar experienţa acestora şi principiile de activitate sunt diferite, afirmă Ion Pre­guza, şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Cele mai democrate sunt independente în raport cu autorităţile publice şi cu angajatorii şi au la bază principiile dreptului internaţional.

Este greu să spunem că sindicate­le din perioada sovietică se ghidau de aceleaşi principii. Ele nu aveau o activi­tate independentă, nu ştiau ce înseam­nă negocieri colective sau o convenţie colectivă, parteneriat social etc.

Acum, CNSM este membră a Orga­nizaţiei Internaţionale a Sindicatelor cu sediul al Bruxelles, Belgia. Totodată, Republica Moldova a ratificat mai mul­te convenţii care stau la baza activităţii mişcării sindicale şi dispune de o lege specială, ce determină statutul juridic al sindicatelor.

 

Menirea sindicatelor

 

În prezent, menirea sindicatelor, consfinţită prin legi, chiar prin Con­stituţie, este de a proteja drepturile şi interesele salariaţilor. Sindicatele sunt recunoscute ca partener de dialog so­cial cu reprezentanţii Guvernului şi ai patronatelor şi drept singura organiza­ţie a lucrătorilor care participă în pro­cesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

În acelaşi timp, dreptul să se asocie­ze în organizaţii sindicale este recunos­cut pentru absolut toţi

lucrătorii, indi­ferent dacă activează la întreprinderi private sau de stat.

Procedura de constituire a unei or­ganizaţii sindicale primare este simplă. E suficient ca trei persoane să decidă că vor să se asocieze într-un sindicat, după care ei se întâlnesc şi întocmesc un proces-verbal în acest sens, îl sem­nează şi devin astfel fondatori ai aces­tei organizaţii.

Ulterior, ei anunţă şi alţi lucrători că au creat un sindicat şi atrag în aceas­tă organizaţie noi membri. Tot ei aleg organele de conducere ale organizaţiei – un preşedinte şi întreg Comitetul sin­dical, elaborează statutul şi programul de acţiuni.

 

Avantaje sindicale

 

Cât priveşte colaborarea cu anga­jatorul, aceasta este acceptată doar de pe principii de parteneriat social şi de egalitate, definite în Codul muncii con­comitent cu alte aspecte. Acestea sunt legate de activitatea independentă, recunoaşterea drepturilor reciproce, prioritatea principiilor de negociere, asumarea unor angajamente etc.

Cel mai mare avantaj al membrilor este că îşi pot apăra împreună drep­turile şi interesele în ceea ce priveşte salariul, condiţiile de muncă, perfec­ţionarea calificărilor, reprofilarea etc. Mai mult, interesele lucrătorilor mem­bri de sindicat sunt reprezentate în faţa patronului, a autorităţilor publice sau în instanţele judecătorești.

Organizaţiile sindicale primare se pot afilia, de asemenea, la asociaţii te­ritoriale şi federaţii de ramură pentru a deveni mai puternice. Toate sindi­catele de ramură au specialişti în pro­bleme juridice, economice, sociale, iar activiştii, dar şi membrii de rând ai organizaţiilor primare, pot solicita asistenţă în soluţionarea diferitelor probleme.

Sindicaliştii se pot adresa şi centre­lor sindicale interramurale, precum şi structurii naţionale – CNSM. Atunci când problemele nu pot fi soluţionate la nivel naţional, sindicaliştii pot face uz şi de mecanismele existente pe plan internaţional, a mai precizat Ion Pre­guza.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand