5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Atenţie, minori la volan

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Atenţie, minori la volan
Sfatul avocatului: Atenţie, minori la volan
minori-la-volan

Foto: marenschmidt.com

 

Fiul nostru, în vârstă de 16 ani, neavând permis de con­ducere, s-a urcat la volanul unui automobil şi a derapat de pe carosabil în preajma localităţii, maşina răsturnându-se într-un şanţ.

Fiind inconştient, copilul a fost transportat de cineva la spitalul raional, unde am fost chemaţi şi noi, părinţii.

Peste ceva timp, am primit acasă un proces-verbal cu privire la contravenţie, întocmit de către agentul consta­tator al Inspectoratului Naţional de Patrulare şi semnat doar de către acesta, prin care fiul nostru a fost recunos­cut vinovat de comiterea mai multor contravenţii: condu­cerea mijlocului de transport de către o persoană care nu deţine permis de conducere, încălcarea prevederilor pct. 45 al Regulamentului circulaţiei rutiere – „conducătorul mijlocului de transport nu a ţinut cont de situaţia rutieră şi ca urmare a efectuat inversiune”, precum şi părăsirea locului accidentului rutier cu aplicarea unei amenzi şi a punctelor de penalizare.

Vă rugăm să ne comunicaţi ce să facem în cazul dat?

 

R. Talmaz, or. Cahul

 

Din start, trebuie să cunoaşteţi că procesul-verbal cu privire la contravenţie, în caz că nu sunteţi de acord cu acest act, trebuie să îl contestaţi în instanţa de judecată în raza teritorială unde se află sediul agentului constatator în termen de 15 zile calendaristice calculate din ziua primirii actului.

În cazul în care aţi primit prin poştă procesul-verbal, fiind întoc­mit în lipsa contravenientului, păs­traţi plicul în care v-a fost expediat acesta, deoarece pe plic este impri­mată data livrării.

De asemenea, urmează să mer­geţi la poliţie ca să luaţi cunoştinţă de materialele dosarului contra­venţional, având dreptul de a face şi copii din dosar. Astfel, veţi şti ce probe de acuzare a acumulat agen­tul constatator şi veţi putea să vă pronunțaţi asupra acestora în con­testare.

Dacă nu v-aţi mai ciocnit cu o astfel de situaţie, vă recomand to­tuşi să apelaţi la serviciile unui avocat pentru întocmirea corectă şi convingătoare a contestaţiei.

Referitor la caz, consider că procesul-verbal cu privire la con­travenţie întocmit urmează a fi 

de­clarat nul, cu încetarea procesului contravenţional.

Acesta a fost întocmit cu încăl­carea gravă a procedurii obligatorii prevăzute de Codul contravenţio­nal.

Într-adevăr, contravenţiile incri­minate fiului dvs. sunt de compe­tenţa poliţiei.

Dar, potrivit prevederilor art. 395, Cod contravenţional, compe­tenţa în cauzele contravenţionale în privinţa minorilor este exclusivă a instanţei de judecată, agentul con­statator a adoptat decizia pe cazul dat cu încălcarea competenţei sale.

În cazul dat, inspectorul de pa­trulare este în drept doar să consta­te faptul contravenţiei cu întocmi­rea procesului-verbal. Dar partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia de remitere a cau­zei în instanţa de judecată, cu reco­mandarea, în cazul în care conside­ră necesar, referitor la sancţionare, sau de încetare a procesului.

Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza consta­tărilor personale şi a probelor acu­mulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui. Se admite în ab­senţă doar în cazul în care contra­venţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întâi a fost constatată cu aju­torul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologa­te şi verificate metrologic. Agentul constatator, după stabilirea iden­tităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa contravenientului.

În cazul dat, citarea contraveni­entului era obligatorie. Deci, agen­tul constatator era obligat să în­treprindă toate măsurile necesare citării dvs. şi a copilului.

În conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 443 Cod contravenţi­onal, în cazul în care contravenient este un minor, în procesul-verbal cu privire la contravenţie se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali, fapt care nu s-a făcut.

De asemenea, în alin. 6 al art. 443 Cod contravenţional, este pre­văzut că faptul absenţei contrave­nientului ori al refuzului său de a semna procesul-verbal se consem­nează în procesul-verbal şi se ade­vereşte prin semnătura a cel puţin doi martori, indicându-se şi datele acestora, ceea ce s-a ignorat.

În acest sens se pronunţă şi pre­vederile art. 5 şi 7 din Codul con­travenţional – principiul legalităţii procesului contravenţional şi prin­cipiul dreptăţii – persoana poate fi sancţionată numai pentru contra­venţia în a cărei privinţă este do­vedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor Codului contravenţional.

La contestaţie anexaţi toate în­scrisurile care justifică argumente­le invocate în susţinerea acesteia şi, nu în ultimul rând, actele medicale care justifică că fiul dvs. a fost adus la spital în stare inconştientă, pen­tru excluderea oricăror dubii referi­tor la părăsirea locului accidentului rutier.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand