4 decembrie 2023
Chisinau
Social

Majoritatea bibliotecarilor activează în prezenţa unor factori nocivi

Loading
Social Majoritatea bibliotecarilor activează în prezenţa unor factori nocivi
Majoritatea bibliotecarilor activează în prezenţa unor factori nocivi

bibliotecari

 

Elena Butucel, preşedinta comitetu­lui sindical al Direcţiei cultură a mu­nicipiului Chişinău susţine că biblio­tecarii din municipiul Chişinău s-ar părea că au condiţii bune de muncă, dar activează în prezenţa unor fac­tori nocivi.

 

„Bibliotecarii membri de sindicat lucrea­ză în baza Convenţiei colective la nivel de ramură. Care sunt beneficiile? Convenţia prevede suplimentar încă patru zile la con­cediul anual plătit pentru condiţii nocive de muncă. Celor care lucrează în şcolile de artă, dar şi bibliotecarilor care activează cu program nelimitat la sărbători, li se adaugă şapte zile la concediul anual plătit. Totoda­tă, ei beneficiază şi de consultaţie juridică gratuită. Salariul mediu, cu adaosuri pentru vechimea în muncă, este de circa 1700 de lei. Sunt angajați care au lefuri de circa trei mii lei. Oricum, e un salariu mic pentru un trai decent”, a menţionat Elena Butucel.

Deşi angajaţii bibliotecilor respective au condiţii foarte bune de muncă, există factori nocivi care pot cauza aşa-numitele boli pro­fesionale. „Plumbul, care se conţine în litere­le tipărite din cărţi, ziare, reviste, umiditatea își lasă amprenta asupra stării de sănătate. Totodată, bibliotecarii se află în contact di­rect şi cu oameni bolnavi. Foarte mulţi bos­chetari vizitează bibliotecile. Chiar dacă nu sunt alcoolizaţi, ei au un aspect fizic care lasă de dorit, sunt murdari, astfel fiind purtători de infecţii. Pe de altă parte, oamenii străzii care vizitează bibliotecile sunt cultivaţi şi îşi cunosc foarte bine drepturile, practic, nu le poţi face nici o observaţie”.

 

Din cauza salariilor mici, oamenii pleacă din sistem

 

Elena Butucel, care exercită şi funcţia de director-adjunct al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, afirmă că o problemă majoră este lipsa cadrelor. „Din cauza salariilor mici, avem foarte mulţi tineri care se angajează la bibliotecă, dar nu rezistă prea mult timp cu un salariu de doar 1700 de lei.  De aceea, mulţi tineri bibliotecari activează o lună sau două, foarte puţini rămân în bibliotecă cel mult cinci ani. O bună parte dintre ei pleacă peste hotare”, afirmă Elena Butucel.

Sursa citată recunoaşte că tinerii biblio­tecari acceptă cu greu să devină 

membri de sindicat. „Ei nu prea văd cu ce ar putea să îşi îmbunătăţească viaţa, nu cunosc activităţile sindicatelor. Probabil, nu sunt bine infor­maţi şi nu ştiu cât timp vor mai lucra în bibli­oteci, cunoscând că salariul din acest sistem este mic. Încercăm să îi atragem prin diferite competiții sportive, activităţi de sărbători, unde pot să-şi manifeste diferite abilităţi, le organizăm excursii la diferite cetăţi şi mă­năstiri. În ajun de Revelion 2016, la Biblio­teca „B. P. Hasdeu” a avut loc „Bibliooscar”, o manifestare culturală şi de divertisment, unde un juriu a ales, de exemplu, „Cea mai elegantă bibliotecară”, „Cel mai bun orator”.

Elena Butucel susţine că unul dintre cinci bibliotecari suferă de bronşite cronice sau alergii, pentru că activează în condiţii noci­ve de muncă. „Tratamentul acestor boli este costisitor. Foarte puţini dintre ei merg să îşi întremeze sănătatea la un sanatoriu. La Di­recţia cultură sunt înregistrați 960 de mem­bri de sindicat, pentru care sunt distribuite anual doar patru-cinci bilete de tratament la sanatoriu. Fiind membru de sindicat, benefi­ciarul biletului de tratament achită doar 20% din preţul acestuia. Specialişti ai Centrului de Sănătate Publică Chişinău au constatat că în sălile bibliotecilor unde sunt calcula­toare este un grad sporit de radiaţie. Anteri­or, angajaţii bibliotecilor primeau 140 de lei adaos pentru activitate în condiţii nocive de muncă, dar plata acestui adaos a fost sista­tă în mai 2015, pentru că Direcţia sănătate ne-a spus că fosta administraţie nu a efectuat corect evaluarea spaţiilor. O nouă evaluare a spaţiilor am efectuat deja în câteva filiale ale Bibliotecii „B. P. Hasdeu”, sperăm că în cu­rând bibliotecarii vor putea primi acest su­pliment la salariu”.

Deşi unii membri de sindicat beneficia­ză de ajutoare materiale de 200-500 de lei pentru tratament, aceasta nu este suficient. „Totodată, unii membri de sindicat sunt ne­mulţumiţi de faptul că, deşi achită prime de asigurări obligatorii de asistenţă medica­lă, serviciile medicale uneori lasă de dorit. Dacă salariul unui bibliotecar s-ar majora cel puţin până la minimul de existenţă, care la ora actuală constituie circa 1900 de lei, ar fi un pas înainte. Din păcate, alte adaosuri la salariile bibliotecarilor nu putem aloca, pen­tru că legislaţia în vigoare nu permite acest lucru. Bibliotecile nu oferă servicii cu plată, ca să se poată adăuga nişte prime   angaja­ţilor. Ne doare acest lucru, pentru că unii bibliotecari au lucrat o viaţă în biblioteci, au contribuit la ridicarea nivelului de cultură al populației. Mai toți demnitarii de stat au trecut şi au crescut prin bibliotecă, dar au uitat de asta”, a constatat cu tristețe Elena Butucel.

Margareta Cebotari, bibliotecară la Bi­blioteca municipală „B. P. Hasdeu”, a spus că mamele, fiind membre de sindicat, pot procura bilete de odihnă la taberele pen­tru copii, achitând doar 20 la sută din preţ. „Sindicatele reprezintă o forţă care uneş­te toţi angajaţii într-o echipă”, a accentuat Margareta Cebotari.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand