3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Păreri împărțite privind reforma în justiție și combaterea corupției

Loading
Social Păreri împărțite privind reforma în justiție și combaterea corupției
Păreri împărțite privind reforma în justiție și combaterea corupției
coruptie-forum

Foto: crjm.org

 

În cadrul sondajului „Percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților privind reforma în justiție și combaterea corupției”, efectuat în octombrie–decem­brie 2015 de Centrul de Inves-tigații Sociologice și Studii de Marketing „CBS-AXA” la coman­da Centrului de Resurse Juridi­ce din Moldova, a fost stabilit că atât judecătorii, cât și procuro­rii și avocații, sunt de acord că reforma justiției declanșată în anul 2011 a avut un impact bene­fic. Cu toate acestea, în ceea ce privește impactul inițiativelor specifice, opinia acestora varia­ză considerabil.

 

75% dintre judecători, 50% din­tre procurori și 42% dintre avocații respondenți consideră că reforma jus-tiției, începută în anul 2011, a avut un impact pozitiv pentru sistemul judecă­toresc. La întrebarea privind calitatea actului de justiție în 2015, comparativ cu 2011, 82% din judecători, 46% din procurori și 37% dintre avocați consi­deră că aceasta s-a îmbunătățit. Pe de altă parte, 4% dintre judecători, 29% dintre procurori și 43% dintre avocați nu văd o îmbunătățire a situației în ceea ce privește calitatea actului de justiție.

Aceste cifre confirmă că așteptările juriștilor în ceea ce privește calitatea actului de justiție și nivelul de unifor­mizare a practicii judecătorești este diferită, cei mai exigenți în acest sens fiind avocații.

54% dintre judecătorii chestionați sunt de acord că modul de promovare a judecătorilor este unul corect și bazat pe merite, iar 43% au o opinie opusă. În ceea ce privește mecanismul de nu­mire inițială a procurorilor, 59% din­tre procurorii chestionați consideră că acesta este unul corect și bazat pe meri­te, iar 39% nu sunt de acord cu această afirmație. Un procent atât de mare al judecătorilor și procurorilor care nu consideră că numirea și promovarea are loc în bază de merite denotă carențe în procesul de numire și promovare.

Referitor la necesitatea reformării procuraturii, 84% dintre procurori sunt în favoarea unor asemenea schimbări. 63% dintre procurori sunt de acord cu abordările din proiectul noii Legi cu privire la procuratură, iar 33% dintre procurori nu o susțin.

Privitor la evoluția fenomenului corupției în sectorul justiției din 2011 până în prezent, percepția în rânduri­le avocaților, procurorilor și judecă­torilor este foarte diferită. În timp ce majoritatea judecătorilor consideră că corupția în sectorul justiției a scăzut în raport cu anul 2011 sau nu există, 68% dintre procurori și 81% dintre avocați consideră că nivelul corupției a rămas la același nivel sau a crescut. Totodată, rezultatele sondajului arată că procu­rorii și avocații percep că în sistemul judecătoresc există un mai mare nivel al corupției decât aceasta o recunosc judecătorii.

În cadrul sondajului au completat chestionarele 945 de judecători, procu­rori și avocați, ceea ce reprezintă circa 32% din numărul total al judecători­lor, procurorilor și avocaților activi din țară. Chestionarea a fost confidențială, fiind exclusă posibilitatea identificării persoanei chestionate.

Sondajul a fost realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul Programului de Consolidare a Institu-țiilor Statului de Drept (ROLISP).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand