8 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Undă verde pentru micşorarea tarifelor la gaze

Loading
Economie Undă verde pentru micşorarea tarifelor la gaze
Undă verde pentru micşorarea tarifelor la gaze
preturi-gaz

Foto: unian.net

 

Pe 13 ianuarie 2016, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a modificat Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor regle­mentate la gazele naturale. Sau, cum au declarat experţii din domeniul dat, a fost abrogat amendamentul Furdui. Ce prevedea acesta şi care au fost implicaţiile aplicării lui?

 

Ce înseamnă amendamentul Furdui?

 

Cu aproape un an şi jumăta­te în urmă, mai exact, la 11 iulie 2014, înainte de a pleca în vacanţa de vară, parlamentarii moldoveni au operat o serie de modificări şi completări la Legea cu privire la gaze naturale. Unul dintre aceste amendamente a fost făcut la pro­punerea deputatului PLDM Simi­on Furdui, fost director al compa­niei „Moldovagaz”, potrivit căruia conceptul de furnizare şi serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale în regim de tran­zit pe teritoriul Moldovei a fost eli­minat din Legea cu privire la gaze naturale.

Specialiştii, experţii din sfera respectivă au tras semnale de alar­mă, avertizând că amendamentul deputatului Simion Furdui ar pu­tea avea consecințe grave pentru ţară, mai cu seamă pentru con­sumatorii autohtoni de gaze na­turale. De exemplu, se spunea că ANRE, care este responsabilă de tot ce se întâmplă în sectorul re­spectiv al economiei naţionale, nu va putea interveni pentru a dicta politica statului nostru în ceea ce priveşte tranzitul de gaze naturale pe teritoriul Moldovei. Astfel încât monopolistul rus „Gazprom” în domeniul livrării gazelor natura­le ar putea să-şi impună propriile condiţii, tocmai făcând referinţă la lipsa unei reglementări în legisla­ţia moldovenească privind tranzi­tul de gaze naturale pe teritoriul ţării noastre. Deci, unul dintre cele mai grave efecte ale votării respec­tivului amendament la Legea cu privire la gaze naturale de către Parlament ar fi fost dezavantaja­rea ţării noastre la negocierile cu Federaţia Rusă privind achiziţiile de gaze naturale.

 

Consumatorii riscau să plătească pentru companiile străine

 

De asemenea, eram avertizaţi că majorarea tarifelor la gaze naturale ar putea fi resimţită în timpul  cel mai apropiat  de către sute de mii de moldoveni, în calitatea lor de consumatori, ceea ce s-a și întâm­plat în a doua jumătate  a anului trecut, când a fost scumpit acest tip de combustibil. Or, după cum explicau specialiştii

din domeniu, orice ţară sau companie străină, care se foloseşte de reţeaua noas­tră de transportare a gazelor na­turale, plăteşte un tarif de aproa­pe 20 de lei pentru fiecare mie de metri cubi de combustibil. În total, prin gazoductele de pe teritoriul Moldovei, gestionate de SRL „Mol­dovatransgaz”, sunt transportate anual aproximativ 20 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Doar mai puţin de 1 miliard de metri cubi revine consumatorilor moldoveni din partea dreaptă a Nistrului, ceea ce înseamnă că ei achită doar cinci procente din cos­tul total al transportului de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova, adică proporţional vo­lumului de gaze transportate. În timp ce străinii plăteau restul 95 la sută din costul total al transportu­lui de gaze pe care-l suporta SRL „Moldovatransgaz”.

Însă, după ce parlamentarii noş­tri au votat amendamentul cu pri­cina, ANRE nu va mai avea dreptul să includă în calculul tarifar volu­mele de gaze naturale transporta­te pe teritoriul Moldovei în regim de tranzit. Mai mult ca atât, exis­ta riscul ca SA „Moldovagaz” să ajungă la înţelegeri dubioase cu „Gazprom”, în urma cărora costul total al transportului de gaze na­turale prin gazoductele noastre să fie puse în cârca consumatorilor moldoveni din partea dreaptă a Nistrului. Aşadar, după calculele experţilor, drept urmare a modifi­cării operate de către Parlament la Legea cu privire la gaze naturale, tariful pentru transportul gazelor naturale ar putea creşte de peste 10 ori, ceea ce va însemna că popu­laţia ţării va plăti adăugător aproa­pe 200 de milioane de lei anual.

 

Decizia ANRE promite reducerea tarifelor la gaze naturale

 

Acum, după ce a fost modificată Metodologia de calculare și aplica­re a tarifelor reglementate la gaze­le naturale, ANRE va reglementa integral activitatea operatorului rețelei de transport prin stabili­rea tarifului unic pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, indiferent de destina­ţia transportării gazelor naturale (transportul pentru consumatorii din ţară sau pentru transportul flu­xurilor transfrontaliere de gaze na­turale). Din conținutul noțiunii de „transport al gazelor naturale” au fost excluse cuvintele: „și servicii­le de transportare internațională a gazelor naturale în regim de tran­zit”.

Adică, amendamentul deputa­tului Simion Furdui la Legea cu privire la gaze naturale a  fost eli­minat totalmente, ceea ce va per­mite, conform asigurărilor date de ANRE, acoperirea cheltuielilor necesare și justificate ale operato­rului rețelei de transport și a altor titulari de licență din sectorul de gaze naturale pentru desfășurarea activităților reglementate, întrucât vor avea posibilitatea să-şi aco­pere toate cheltuielile suportate la desfăşurarea acestor activități. Dar cel mai important pentru noi, consumatorii de gaze naturale, este faptul că aplicarea noilor pre­vederi ale metodologiei tarifare va conduce la micșorarea tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi, în ultimă in­stanţă, la scăderea costului final de furnizare a gazelor naturale în casele noastre. Astfel, unii experți au estimat că tariful pentru gazele naturale ar putea să se micşoreze cu aproximativ 5%. Ar fi de amin­tit că, la 13 noiembrie anul trecut, ANRE a  majorat tariful la gaze­le naturale cu 9,8 la sută. Acum, pentru un volum mai mic de 30 m cubi de gaze naturale, consumato­rii casnici achită 6,55 lei pentru un metru cub. Iar pentru consumul de peste 30 de metri cubi plătim câte 6,83 lei pentru fiecare metru cub.

ANRE a anunţat că va demara procedura de revizuire a tarife­lor la gazele naturale pentru anul 2016 după ce vor intra în vigoare modificările și completările ope­rate în Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, adică după publi­carea în „Monitorul Oficial”.

 

SA„Moldovagaz” se opune deciziei ANRE

 

Însă, decizia Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energe­tică de săptămâna trecută i-a ne­mulţumit pe conducătorii „Mol­dovagaz”. Reprezentanții acestei întreprinderi se plâng că, urmare a anulării amendamentului Furdui, veniturile companiei vor scădea. A fost făcută publică declaraţia lui Oleg Beşleagă, şeful Direcţiei fi­nanţe de la SA „Moldovagaz”, care spune că, în cazul aplicării unui tarif unic, întreprinderea „Moldo­vatransgaz” va obţine venituri mai mici decât acele care se calculează, motivul fiind, în opinia sa, faptul că întreprinderea „Moldovatrans­gaz” obține doar acele venituri pe care le achită „Gazprom” pentru aceste servicii.

Dar reprezentantul „Moldova­gaz” este contrazis de specialiștii de la ANRE. Bunăoară, Marcela Zubatâi, reprezentantul ANRE, a spus că demnitarii SA „Mol­dovagaz” induc lumea în eroare, speculând falimentul acestei în­treprinderi. Ea a explicat că toate costurile „Moldovatransgaz”  sunt acoperite, iar pierderile le suportă partea care a încheiat contract di­rect cu „Gazprom”.

 

Există şi alte temeiuri pentru ieftinirea gazelor naturale

 

Ar mai fi de spus că abrogarea amendamentului Furdui la Legea cu privire la gaze naturale nu este unicul temei pentru reducerea ta­rifului la gazele naturale. Preţul petrolului scade vertiginos pe pie­ţele internaţionale. Acesta a ajuns în ultimele zile  mai jos de 30 de dolari SUA pentru un baril, adică de câteva ori mai mic decât acum un an sau doi. Însă, precum se ştie, tarifele la gaze se calculează în funcţie de cele pentru petrol. Aşa că, chiar dacă leul moldovenesc s-a devalorizat simţitor în compa­raţie cu dolarul american, monedă în care se calculează contractele de furnizare a gazelor natura­le, oricum prăbuşirea preţurilor mondiale la petrol este mai adân­că decât căderea monedei noastre naţionale în comparaţie cu dolarul SUA, ceea ce ne îndreptăţeşte să cerem nişte tarife mai mici la gaze naturale.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand