8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Cum să-i facem pe lucrătorii informali beneficiari ai sistemului de securitate socială?

Loading
Без рубрики Cum să-i facem pe lucrătorii informali beneficiari ai sistemului de securitate socială?
Cum să-i facem pe lucrătorii informali beneficiari ai sistemului de securitate socială?
munca-la-negru

Foto: adevarul.ro

 

Nu ştiu dacă există în această ţară o altă instituţie publică sau nonguvernamentală,  în afară de sindicate, care să se implice atât de plenar, activ în prevenirea şi combaterea muncii informale. În susţinerea afirmaţiei mele vine şi evenimentul organizat săptă­mâna aceasta de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Este vorba de masa rotundă pe marginea raportului cercetării realizate în cadrul proiectului „Extinderea securităţii sociale asupra lucrătorilor informali”, lucrare care a fost exe­cutată de către Departamentul protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu suportul sindicatelor olandeze CNV Internationaal, la care au participat reprezentanţii tuturor instituţiilor publice şi nonguvernamentale care sunt implicate în activităţile din acest domeniu.

 

Un studiu de actualitate stringentă

 

Cred că nu are rost să polemi­zăm vizavi de actualitatea, strin­genţa acestui subiect. Or, după cum a menţionat Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, este de o importanţă majoră, întrucât munca informală în Re­publica Moldova capătă proporţii ameninţătoare. Potrivit dumnea­lui, numărul salariaţilor care au un loc de muncă informal depăşeşte o treime din populaţia ocupată a ţă­rii. Adică, prestează „munca la ne­gru”, primesc salarii „în plic”. Mai rău, a spus Petru Chiriac, încalcă legislaţia muncii atât angajaţii, cât şi patronii. Aceasta în ciuda faptu­lui că au fost operate modificări în Codul muncii, Codul contravenţi­onal. În aceste condiţii, numărul persoanelor care lucrează fără con­tract individual de muncă rămâne a fi unul impunător. De exemplu, în agricultură, cifra acestor per­soane se ridică la aproximativ 40 la sută, în construcţii – 20 la sută, în comerţ – 15 procente, în servicii – 9 procente şi tot aşa mai departe.

 

Program de acţiuni pentru eradicarea ocupării informale

 

Tocmai având în vedere dimen­siunile amenințătoare ale feno­menului muncii ilegale, a explicat dumnealui, CNSM, beneficiind de susţinerea sindicatelor olande­ze CNV Internationaal, a realizat un studiu privind extinderea se­curităţii sociale pentru lucrătorii informali. Lucrarea, din spusele vicepreşedintelui CNSM, este al­cătuită din multe compartimente, cele mai importante fiind studiul documentar, studiul calitativ, cel cantitativ şi ţinteşte „constatarea situaţiei reale în domeniul ocu­pării forţei de muncă în sectorul informal, analiza şi identificarea neajunsurilor cadrului legal şi elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea  acestuia, lansarea de propuneri  privind noi mecanis­me şi scheme de securitate socială pentru persoanele angajate infor­mal”. Adică, …

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand