7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sărbătoarea de Anul Nou și de Crăciun, înfrumusețată cu mâinile proprii

Loading
Без рубрики Sărbătoarea de Anul Nou și de Crăciun, înfrumusețată cu mâinile proprii
Sărbătoarea de Anul Nou și de Crăciun, înfrumusețată cu mâinile proprii

expozitie

 

Este al doilea an la rând când în co­lectivul SA „Artima” în ajunul sărbă­torilor de iarnă are loc un eveniment neobişnuit – concursul brazilor con­fecţionaţi manual. Acesta este orga-nizat de comitetul sindical de comun acord cu administraţia. Potrivit Na­dejdei Rusnac, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Uşoară, în anul curent, obiecte­le expuse urmează a fi incluse într-o expoziţie de nivel naţional.

 

Din ce poate fi confecţionat un brad? Din carton şi beteală. Da, o atare modalitate este bine cunoscută şi există mai multe instrucţi­uni pentru implementarea acesteia. În reali­tate, însă, dacă e să ne punem la lucru fante­zia, bradul poate fi confecţionat chiar şi din cele mai puţin aşteptate materiale, utilizând mai multe tehnici. Astfel, colaboratorii fa­bricii de articole de marochinărie „Artima” au dat dovadă de multă inventivitate şi fan­tezie pentru a crea eroul principal al sărbă­torilor de iarnă – pomul de Crăciun.

 

g_cnsm

Colaboratorii fabricii au dat dovadă de pricepere şi fantezie pentru a confecţiona brazi din materiale uzuale

 

La expoziţia din holul întreprinderii nu e un singur brad, ci mai mulţi şi fiecare dintre ei sunt adevărate obiecte de artă decorati­vă. Aceştia sunt confecţionaţi din cele mai diverse materiale –  furnitură, cleşti de rufe, creioane, hârtie, poliuretan, piele artificială, tul, culturi cerealiere de tipul grâului, paie, scoici, benzi şi panglici, beteală, jucării de brad, nasturi, mărgele, clame, lănţişoare. Cu alte cuvinte, dintr-o multitudine greu de imaginat de tot felul de ţesături şi obiecte mărunte. Şi iată că din aceste mărunţişuri puţin atractive, lipsite de expresie, şi ma­teriale neutilizabile, s-a născut o frumuseţe surprinzătoare.

„Toate sunt făcute de angajații noștri. Au depus mult efort și suflet. Priviți ce frumusețe!”, ne spune Nelea Potrivaeva, președinta comitetului sindical de la „Arti­ma” SA, demonstrându-ne pomii.

 

Continuarea tradițiilor

 

„Pentru prima dată, am desfășurat con­cursul în anul 2014, ne mai povestește in­terlocutoarea noastră. Iar în anul care s-a călătorit ne-am gândit să-l continuăm. Con­cursul a fost lansat cu oca­zia sărbătorilor de iarnă la inițiativa Elenei Axionova, director tehnic al întreprin­derii. S-au implicat toate secțiile. Unele exponate au fost prezentate din partea întregii secții, iar altele din partea unor salariați. Însă, în fond, nu am neglijat pe nimeni, toți cei care au participat s-au bucurat de premiile meritate”.

În anul 2014, în afară de concursul pomilor, în aju­nul Revelionului, la între­prindere a fost organizată și o serată festivă. Atunci, angajații au fost actori în distribuția unui spectacol de teatru și, de asemenea, au fost distinși cu premii. De altfel, s-au ales cu premii și copiii salariaților. În anul care a trecut, pe lângă această sărbătoare, am desfășurat și un concurs de colinde.

„Toți angajații noștri sunt talentați, ne asigură președinta comitetului sindical de la „Artima” SA. Pe timpuri, astfel de eveni­mente erau organizate permanent. Cândva aveam și colective de amatori, și propria or­chestră. Acum nu mai beneficiem de acom­paniament muzical, însă, pentru că există calculatoare și Internet, avem parte de fun­dal muzical. În prezent, ne-am gândit să reluăm tradiția desfășurării unor asemenea serate festive”.

 

P.S. În cadrul Fabricii de articole din ma­rochinărie „Artima” SA muncesc 160 de persoane, majoritatea fiind femei. Bărbații, de cele mai dese ori, sunt angajați în calita­te de personal auxiliar, adică de mecanici, electricieni, hamali. 30 de salariați de la întreprindere sunt persoane tinere, aceștia au vârsta de până la 35 de ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand