4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Promovarea fumatului, interzisă de la începutul acestui an

Loading
Без рубрики Promovarea fumatului, interzisă de la începutul acestui an
Promovarea fumatului, interzisă de la începutul acestui an

fumat

 

Noi prevederi ale Legii privind con­trolul tutunului au intrat în vigoare la începutul acestui an. Acestea in­terzic promovarea fumatului prin orice metode, inclusiv publicita­tea exterioară şi cea din interiorul spațiilor publice închise şi semiîn­chise, locurilor de vânzare angro şi cu amănuntul a țigărilor, în localuri­le în care sunt prestate servicii etc.

 

Acelaşi articol al legii sus-menţionate in­terzice agenților economici din industria tu­tunului să inițieze sau să participe la acțiuni de sponsorizare şi filantropice în urma că­rora numele acestor întreprinderi, marca produsului din tutun sau alte informații pot deveni vizibile şi, în mod corespunzător, pu­blicitare.

În temeiul prevederilor în cauză, înce­pând din 1 ianuarie 2016, nu este permisă utilizarea accesoriilor pentru fumat, cum sunt scrumierele şi brichetele, în scopul pro­movării directe sau indirecte a produselor din tutun, precum şi cea gratuită a acestora.

 

Locurile de muncă

 

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a precizat pentru „Vocea poporului” că spaţiile publice închi­se şi semiînchise includ locurile de uz co­mun şi pe cele de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces. Totodată, prin loc de muncă se înțelege orice spaţiu, închis sau semiînchis, utilizat în timpul ser­viciului sau al desfășurării unor lucrări, ce sunt remunerate sau nu.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!

 

Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand