8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Prestarea muncii în caz de apariţie a unor pericole. Transferul salariatului

Loading
Cetăţeanul şi legea Prestarea muncii în caz de apariţie a unor pericole. Transferul salariatului
Prestarea muncii în caz de apariţie a unor pericole. Transferul salariatului
pericole-la-locul-de-munca

Foto: nefakt.info

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Transferul salariatului în cadrul aceleiaşi unităţi

 

guestion

Angajatorul m-a transferat într-o altă direcție din ca­drul întreprinderii, fără a ține cont de părerea mea. Este aceasta o încălcare?

 

Antonela Frimu, Chișinău

Permutarea salariatului în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă subdiviziune a unităţii situată în aceeaşi localitate, însăr­cinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori agregat în limitele specialităţii, calificării sau funcţiei specificate în contractul individual de muncă nu necesită consimţământul salariatului (art. 74, alin. (4) din Co­dul muncii). Cu alte cuvinte, permutarea salariatului se face fără acordul acestuia.

 

Prestarea muncii în caz de apariţie a unor pericole

 

guestion

În ce cazuri salariatul nu poate fi tras la răspundere pen­tru refuzul de a-și îndeplini obligațiile de muncă?

 

Chiril Vartic, Hîncești

Dacă salariatul refuză să presteze munca la apariția unui pericol pen­tru viața și sănătatea sa, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului, prin transfer sau permutare, alt lucru până la înlăturarea pericolului, cu menținerea salariului de la locul de muncă precedent.

Drept garanție a salariatului la o funcție care să corespundă normelor de protecție a muncii servește art. 225, alin. (7) din Codul muncii, care stabilește că refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă nu atrage răspunderea disciplinară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand