11 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Revendicările legitime ale angajaţilor celor trei bănci lichidate, tratate cu superficialitate

Loading
Economie Revendicările legitime ale angajaţilor celor trei bănci lichidate, tratate cu superficialitate
Revendicările legitime ale angajaţilor celor trei bănci lichidate, tratate cu superficialitate

3-bancs

 

Chiar din momentul introducerii ad­ministrării speciale, acum un an, la Banca de Economii (BEM), Banca So­cială şi Unibank, Federaţia Sindicate­lor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări (SIBA) a cerut admi­nistratorilor desemnaţi de BNM să respecte cu stricteţe prevederile con­tractelor colective de muncă, dreptu­rile şi interesele angajaţilor.

 

În cadrul negocierilor cu administraţia BEM, numită de BNM, s-a insistat pentru prelungirea contractului colectiv de muncă încă pe o perioadă de un an, adică pe 2015, şi pentru plata ajutorului material în mări­me de 25% din salariul de funcţie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Însă, din păcate, nego­cierile nu au dat nici un rezultat. Deoarece administratorul special BEM a condiţionat această plată contra acceptării contractului colectiv de muncă pentru 2015, în care să nu fie prevăzute nici un fel de indemnizaţii soci­ale pentru angajaţii băncii. Fireşte, sindica­tele nu au acceptat această condiţie umilitoa­re. Atunci, administratorul special al BNM, în semn de răzbunare, procedând în chip perfid, a eliminat în mod arbitrar, unilateral  din devizul de venituri şi cheltuieli al BEM pentru 2015 toate plăţile care se cuveneau conform contractului colectiv de muncă.

Desigur, acest gest al noii administra­ţii BEM i-a pus pe jar pe lucrătorii băncii. Aceasta pentru că aceştia aveau cele mai mici salarii din sistemul bancar, în timp ce realizau cel mai mare volum de muncă. Doar garanţiile sociale incluse în contractul colectiv de muncă le mai permiteau să facă faţă scumpirilor în lanţ, devalorizării sala­riilor. De aceea, la începutul anului curent, colectivul BEM s-a adresat cu o petiţie către Inspecţia de Stat a Muncii (ISM) pentru a obliga administraţia băncii să achite plăţile ce decurg  din contractul colectiv de mun­că. Instituţia respectivă a întocmit un proces verbal cu prescripţie pentru administraţia BEM de a respecta angajamentele negociate în acest act. Este adevărat că mai apoi ad­ministratorul special a cerut în instanţa de judecată anularea procesului verbal al ISM. Însă, la finele lui octombrie, judecătoria sec­torului Râşcani al municipiului Chişinău a respins cererea respectivă a administraţiei BEM.

Mai mult ca atât, la începutul lunii iulie, judecătoria Centru din municipiul Chişinău a admis cererea Federaţiei SIBA şi a hotărât să se încaseze din contul BEM în beneficiul angajaţilor băncii, membri de sindicat, toa­te plăţile prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat în 2014.

Spre regretul angajaţilor BEM, Curtea de Apel Chişinău, la cererea administraţiei BEM, a anulat hotărârea primei instanţe de judecată. Drept pretext a servit lipsa banilor pentru achitarea acestor plăţi. Ceea ce nu este adevărat. Doar în opt luni ale anului cu­rent, BEM a obţinut un profit de peste 900 de milioane de lei doar din diferenţele cur­sului de schimb. Unde mai pui că BNM, care a numit administratorul special la această bancă şi în mod real a preluat administrarea BEM, a realizat în  prima jumătate a anului curent un profit de 3,7 miliarde de lei. Fede­raţia SIBA este de părere că verdictul Curţii de Apel Chişinău survine ca urmare a unei examinări superficiale a revendicărilor an­gajaţilor BEM şi a implicării factorului po­litic. Totuşi, SIBA crede că spiritul dreptăţii va învinge şi speră că Curtea Supremă de Justiţie  va examina atent, cu obiectivitate, respectând legislaţia existentă, şi va da curs cererii Federaţiei SIBA de a se achita plăţile ce decurg din contractul colectiv de muncă către angajaţii BEM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand