11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale

Loading
Social Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale
Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale
conferinta-decentralizarea

Foto: gov.md

 

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova în imple­mentarea proiectelor legate de descentralizare şi conso­lidarea autonomiei locale încurajează Guvernul de la Chişinău să facă paşi mai si­guri în acestă direcţie. Asta pentru a garanta o mai bună dezvoltare a localităţilor, precum şi a ţării noastre, în general.

 

Descentralizarea și consolidarea autonomiei locale sunt elementul fundamental pentru modernizarea și europenizarea Republicii Mol­dova, a afirmat, într-o conferinţă organizată recent la Chişinău, Tati­ana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova. Atunci când tot procesul decizio­nal și resursele statului sunt con­centrate în mâinile unor grupuri înguste de oameni şi instituții, iar cea mai mare parte a populației nu participă la luarea deciziilor în stat, corupția, ineficiența, sărăcia și injustiția sunt la ele acasă, a remar­cat Tatiana Badan.

La rândul său, reprezentantul Guvernului în exerciţiu a opinat că o astfel de reformă poate fi promo­vată exclusiv sub semnul parteneri­atului și al cooperării. „Pe parcursul implementării Strategiei Naționale de Descentralizare, ne convingem tot mai mult că o reformă atât de complexă, ce vizează Guvernul și toate autoritățile locale, solicită neapărat susținerea populației și a societății civile, a partenerilor, echipelor ministeriale și a celor lo­cale”, a declarat Sergiu Palihovici, Secretarul General al Guvernului în exerciţiu.

Reprezentanţii partenerilor de dezvoltare ai ţării noastre au fost de părere că reforma de descentra­lizare în Republica Moldova este una iminentă. Potrivit lor, multe dintre localităţile rurale sunt mici, iar primăriile nu au suficiente re­surse umane şi financiare pentru a asigura servicii de calitate pentru locuitori.

În consecinţă, costul de întreţi­nere a unor astfel de administraţii locale, pe cap de locuitor, este de cinci ori mai mare decât în orașe, ceea ce afectează, în primul rând, păturile social-vulnerabile, dar nu numai. De aceea, abordarea bazată pe drepturile omului, participarea cetăţenească şi transparenţa deci­zională sunt principii care au stat la baza reformei de descentralizare şi necesită a fi continuate cu eforturi comune la nivel multisectorial.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand