3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicatelor au discutat despre realizările din acest an și despre proiecte de viitor

Loading
Без рубрики Liderii sindicatelor au discutat despre realizările din acest an și despre proiecte de viitor
Liderii sindicatelor au discutat despre realizările din acest an și despre proiecte de viitor

comitet-confederal

 

Comitetul Confederal al CNSM s-a întrunit în ședință ordinară miercuri, 23 decem­brie, ultima din acest an, pentru a discuta și a aproba chestiuni importante pentru sindicate.

 

În primul rând, au fost aprobat planul de acti­vitate al CNSM pentru primul semestru al anului viitor, precum și diverse chestiuni ce țin de mărirea sau micșorarea plății de locațiune a patrimoniului sindical la câteva instituții. De asemenea, a fost adoptată decizia de a acorda un împrumut financi­ar Casei de odihnă „Camping” din Vadul lui Vodă. Totodată, vor fi în atenția conducerii și celelalte baze de odihnă. Iar Sergiu Stanciu, director gene­ral al Institutului Muncii, a vorbit despre reușitele anului 2015 și perspective de viitor.

Fiind la sfârșit de an, asistența a fost informată despre deplasările peste hotare ale reprezentanților CNSM, despre scopul acestora etc. De exem­plu, în perioada 19-20 noiembrie, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a participat la Ședințele Comitetului Executiv al Confederației Generale a Sindicatelor (VKP). Comitetul executiv al VKP a decis să susțină programul ONU adoptat la sum­mit-ul extraordinar din septembrie 2015, privind includerea Muncii Decente în calitate de prioritate pentru toată lumea până în anul 2030. Acesta ur­mează să fie pus în aplicație de la 1 ianuarie 2016 și prevede că realizarea principiilor de muncă de­centă nu va fi numai grija partenerilor sociali din dialogul tripartit. Programul devine o parte com­ponentă a politicilor naționale ale tuturor statelor din lume.

S-a menționat, de asemenea, despre un studiu realizat în cadrul Forumului Global de schimb de experiență în domeniul tranziției la economia for­mală, în centrul de instruire ITICILO din Torino, Italia, în perioada 23-27 noiembrie. În timpul in­struirii, experții din partea lucrătorilor, angajatori­lor și guvernelor au prezentat importanța adoptării Recomandării Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 204, cu privire la tranziția de la economia informală la cea formală și modalitățile de imple­mentare a acesteia în țările membre.

 

g_cnsm

Realizarea principiilor de muncă decentă nu va fi numai grija partenerilor sociali din dialogul tripartit

 

La început de noiembrie, reprezentanții CNSM au participat la întrunirea regională a Confederației Internaționale a Sindicatelor, Consiliului Regional Paneuropean și Fundației „Friedrich Ebert Stift­ung”, dedicată campaniei „Count us in”, care a avut loc la Bruxelles. Aici s-au întrunit femeile sindica­liste. A fost făcut un bilanț al activităților Comi­tetului de Femei. S-a discutat despre amprentele crizei economice aspra mișcării sindicaliste și s-a făcut un schimb de experiență privind activitatea Organizației de Femei, inclusiv la capitolul cum se implementează directiva Congresului Confederației Internaționale a Sindicatelor privind promovarea femeilor la funcții decizionale în sindicate, ponde­rea fiind nu mai puțin de 30%.

De asemenea, a fost reflectată vizita de studiu care este parte componentă a proiectului „Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor mun­cii, organizată de Federația Sindicatelor din Aus­tria, Weltumspannend Arbeiten, și „Friedrich Ebert Stiftung”, la Frankfurt (Germania). Scopul general al vizitei a fost sporirea competențelor formatorilor implicați atât în cadrul Școlii Sindicale din Moldo­va, cât și în cadrul Școlii Sindicale a proiectelor în domeniul organizing-ului sindical.

La final, președintele CNSM, Oleg Budza, le-a urat tuturor sărbători fericite și un an nou pe mă­sura așteptărilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand