3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Accentul se pune pe conlucrarea dintre sindicat, școală și patronat

Loading
Social Accentul se pune pe conlucrarea dintre sindicat, școală și patronat
Accentul se pune pe conlucrarea dintre sindicat, școală și patronat
patronat-sindicat

Foto: arhivă personală

 

A devenit deja o tradiţie orga­nizarea „meselor rotunde” de evaluare a activităţii colectivu­lui şi elevilor de la şcoala pro­fesională Cupcini, Edineţ, în cadrul proiectului parteneriat de instruire a meşteşugarilor Kreishandwerkerschaft Hers-feld-Rotenburg, Germania.

 

La întrunire au fost prezenţi Wolfgang Dressel, coordonatorul de proiect din Germania, Viorica Condruc, consultant superior la Ministe­rul Educaţiei, Zoia Cojocari, consul­tant superior  Direcţia politici ocupaţionale a Ministerului Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, Gheorghe Pulbere, vicepreşedinte al raionului Edineţ, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie, ai AOFM Edi­neţ, agenţi economici, maiştri, elevi, absolvenţi ai școlii profesionale.

Stela Ciobanu, preşedintele Con­siliului interramural al sindicate­lor din raionul Edineţ, care a fost și moderatorul evenimentului, a vor­bit despre optimizarea transferului absolvenţilor în câmpul muncii, în colaborare cu agenţii economici din nordul țării, identificarea probleme­lor şcolii profesionale, ale absolvenţi­lor la angajare, organizarea practicii, constituirea unui parteneriat viabil între şcoala profesională, patronate, sindicate, agenţii economici, AOFM, Camera de Comerţ şi Industrie, ad­ministraţia publică locală.

În context, Wolfgang Dressel s-a referit la posibilităţile de îmbunătă­ţire a calităţii formării profesionale şi a adus multe exemple din Germania.

 

Investiția în capitalul uman, un succes garantat

 

S-a vorbit şi despre ofertele între­prinderilor în formarea profesiona­lă, ce profesii sunt mai solicitate pe piaţa muncii. Unii absolvenţi ai şcolii și-au împărtăşit experienţa de lucru, au menţionat că practica joacă un rol important în acumularea cunoştinţe­lor şi a deprinderilor de muncă.

Cei prezenţi s-au familiarizat cu baza materială a atelierului școlii, o bună parte din utilaj fiind donație în cadrul proiectului. Ei chiar au asistat la o lecţie practică , apoi la un master class pentru bucătari.

În incinta școlii au fost amenajate expoziţii de lucrări ale fiecărei grupe de elevi. În urma conlucrării şcolii cu AOFM, 19 tineri, specialişti pen­tru fabrica de conserve, sudori mase plastice, au fost angajaţi în câmpul muncii.

Liliana Samcov, de la Asociaţia ob­ştească „Demos”, a menţionat că ti­nerii de astăzi ar trebui motivaţi pen­tru a munci. Ar trebui de investit mai mult în capitalul uman, în formarea lui, evaluarea lui ca personalitate. Ea a opinat că în şcolile profesionale ar trebui să fie și un psiholog, deoarece aceşti tineri sunt complexaţi.

La sfârșitul evenimentului, elevii au venit cu tradiţionalele colinde şi cu Pluguşorul, anticipând sărbători­le de iarnă. Spectacolul improvizat a prezentat un viu interes pentru oas­peţii din Germania.

 

Galina CUGAL,

maistru superior Şcoala profesională Cupcini

P

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand