8 decembrie 2023
Chisinau
Varia

Institutul Muncii, un centru de excelenţă în perfecționarea liderilor sindicali

Loading
Varia Institutul Muncii, un centru de excelenţă în perfecționarea liderilor sindicali
Institutul Muncii, un centru de excelenţă în perfecționarea liderilor sindicali

stanciu

 

În anul 2015, Institutul Muncii a trăit mai multe transformări. Ne bucurăm că încheiem anul cu un colectiv consolidat de angajaţi, membri de sindicat, cu o cifra de afaceri pozitivă şi cu un portofo­liu de circa 20 de parteneri noi şi pentru că am păstrat partenerii tradiţionali.

 

În anul acesta, am reuşit să valorifi­căm în beneficiul instituţiei şi a mişcării sindicale brandul instituţiei cu o istorie de 50 de ani în domeniul educaţiei sin­dicale, dar şi să modernizăm edificiul şi produsele educaţionale şi cele comerci­ale.

În activitatea noastră, pe parcursul anului, ne-am ghidat de convingerea că investiţiile în oameni sunt cele mai pro­fitabile. În această ordine de idei, am depus eforturi pentru a dezvoltă o idee mai veche a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, de transfor­mare a Institutului Muncii într-un cen­tru regional de educaţie şi studii sindica­le. Am asigurat, cu resurse proprii şi în parteneriat, valorificarea a peste 1 mln. de lei în scopuri educaţionale şi de studii sindicale.

Totodată, ne-am propus să sporim ca­pacitatea Institutului Muncii în calitate de centru de educaţie a adulţilor, pe pia­ţă locală. Astfel, am lansat câteva proiec-te educaţionale în domeniul comunică­rii, sănătăţii, economiei şi autoorgani­zării.

Ne bucurăm să constatăm că Institu­tul Muncii este o carte de vizită a sindica­telor din Moldova. Partenerii noştri, din diferite ţări, ne felicită pentru faptul că nu am schimbat profilul instituţiei şi că avem voinţă şi capacitatea de a dezvoltă programe educaţionale şi de cercetare din surse proprii și prin cooperare.

 

g_varia

Iniţiativa şi inovativitatea, factori determinanți în formarea liderilor

 

Bineînţeles, suntem conştienţi de fap­tul că mai avem multe de realizat pentru a atinge performanţele unei instituţii de educaţie sindicală şi a adulţilor, compe­titivă la nivel regional şi internaţional. În primul rând, e nevoie să stimulăm iniţi­ativa şi inovativitatea, să motivăm anga­jaţii, să continuăm dotarea instituţiei cu cele mai performante tehnologii de infor­mare şi comunicare, să favorizăm învăţa­rea prin crearea unui mediu confortabil, funcţional pentru membrii de sindicat şi familiile lor. Să modernizăm programe­le de formare şi să stimulăm dezvoltarea competenţelor formatorilor sindicali. În ultimă instanţa, ne-am dori să atingem performanţele unui centru de excelen­ţă în domeniul raporturilor de muncă şi formării profesionale.

Acum, în ajunul sărbătorilor de Cră­ciun, ne permitem să  fim visători, fiind conştienţi că visul devine viziune, iar  instituţiile ce şi-au stabilit viziunile ştiu unde vor să ajungă. Noi ne dorim să con­tinuăm INVESTIŢIILE ÎN OAMENI.

 

Stimaţi colegi,

În numele colectivului Institu­tului Muncii, vă felicit cu prilejul Luminoaselor Sărbători de Iar­nă. Vă dorim sănătate, locuri de muncă sigure şi salarii decente.

Vă invităm cu drag, și în anul 2016, la Institutul Muncii.

 

Cu respect,

Sergiu STANCIU,

director general al Institutului Muncii

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand