4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

O societate este sănătoasă și are viitor prin tinerii săi

Loading
Без рубрики O societate este sănătoasă și are viitor prin tinerii săi
O societate este sănătoasă și are viitor prin tinerii săi

consiliul-tineret

 

Rolul tinerilor în activitatea sindicală este unul esențial. Conducerea CNSM asigură tot suportul pentru ca organizația de tineret, an de an, să-și consolideze pozițiile și să aibă un cuvânt greu de spus în activitatea sindicală din Republica Moldova. Despre realizările anului care stă să se încheie, despre problemele pentru care s-au găsit soluții sau care mai așteaptă să fie rezolvate, Consiliul de Tineret CNSM a discutat recent, în cadrul mesei rotunde cu genericul „Rolul și locul tinerilor în modernizarea mișcării sindicale din țară”.

 

La lucrările mesei rotunde au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național–ramurale, tineri din cadrul acestora și conducerea Consiliului de Tineret de la CNSM.

Președintele CNSM, Oleg Bud­za, care a participat la lucrările mesei rotunde, i-a încurajat pe ti­neri, le-a asigurat susținerea din partea sindicatelor, care vor cere mereu guvernului salarii decente pentru tineri, asigurarea locurilor de muncă, locuințe pentru tinerii specialiști etc. „Împreună cu parte­nerii sociali, trebuie să le creăm ti­nerilor condiții de muncă atractive acasă, ca ei să nu mai dorească să plece peste hotare. Tinerii trebu­ie să se încadreze în organizațiile sindicale, să fie activi și împreună să le schimbăm viața în bine”, a menționat Oleg Budza.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a precizat, în luarea sa de cuvânt în debutul evenimentului, că tinerii au un rol important în activitatea mișcării sindicale din țară, aceștia constituind peste 25% din numărul total al membrilor de sindicat.

 

g_cnsm

Tinerii au un rol important în activitatea mișcării sindicale din țară, ei constituind peste 25% dintre membrii de sindicat

 

„60% dintre tineri nu au un loc de muncă decent după absolvirea stu­diilor. Mulți nu lucrează conform specialității. Acordăm o atenție deosebită problemelor cu care se confruntă în prezent tinerii din țară și ne străduim să îmbunătățim situația lor, astfel încât să aibă lo­curi de muncă decente, condiții ne­cesare pentru a-și întreține famili­ile, pentru a fi motivați să rămână acasă. Însă există o serie de proble­me care trebuie să fie soluționate în cadrul dialogului social”, a sublini­at Mihail Hâncu.

Stela Stratila-Sîrbu, președinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, a comunicat celor prezenți despre situația tinerilor din țară și rolul pe care îl au sindicatele în procesul de protejare a drepturilor și intereselor lor, vorbind despre eforturile întreprinse în această direcție de către Consiliul de Tine­ret din cadrul CNSM.

La masa rotundă s-a vorbit des­pre modernizarea mișcării sindica­le, despre cum contribuie tinerii ca mișcarea sindicală să fie puternică. O mare atenție se acordă formării profesionale, promovării tinerilor și motivării apartenenței la sindi­cat. Referindu-se la promovarea sindicalismului, Stela Stratila-Sîr­bu a accentuat că aceasta este una din activitățile de bază: „Am orga­nizat campanii naționale, întâlniri cu salariații la locul de muncă, par­ticipăm la acțiunile actorilor sociali prezentând programele sindicale”.În cadrul aceluiași eveniment, pre-

ședinta Consiliului de Tineret i-a menționat pe tinerii novici din ca­drul sindicatelor care au fost ac­tivi pe parcursul anului 2015 și pe cei care au obținut rezultate fru­moase.

Totodată, tinerii au participat și la un training interactiv, în cadrul căruia au studiat tema: „Comuni­carea eficientă – un pas spre succe­sul liderului sindical”, avându-i în calitate de traineri pe Cezara Abra­mihin și Lucia Bîtcă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand