7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Eu sunt lider de sindicat!

Loading
Без рубрики Eu sunt lider de sindicat!
Eu sunt lider de sindicat!
lider-de-sindicat

Foto: veidas.lt

 

În Republica Moldova sunt peste șapte mii de organizații sindicale primare și, evi­dent, tot atâția lideri de sindicat. Și acum vă îndemn să vă imaginați cum acești șapte mii de președinți de sindicate își adună toată puterea și bat cu pumnul în masa an­gajatorului, patronului, directorului, guvernanților… cerând cu fermitate: ajunge cu corupția! cu hoția! cu fărădelegile! cu achitarea salariului în plic! cu birocrația!.. Ajunge cu amatorismul în sindicate!..

 

Bineînțeles, o asemenea situație ne putem doar imagina, dat fiind realitatea care ne înconjoară. As­tăzi, Republica Moldova a ajuns un stat unde înflorește corupția, unde economia e la pământ, unde legea demult este călcată în pi­cioare. Activând în astfel de con-diții, cu regret, nu toți liderii de sindicat au verticalitate și curajul să bată cu pumnul în masă atunci când șeful calcă în străchini. Deși sunt aleși de angajaţi ca să le apere drepturile, mulți lideri de sindi­cat, de frică să nu-și piardă locul de muncă, tremură în fața anga­jatorului, alții fac pe diplomații, o altă parte bat șaua ca să priceapă. șeful.

 

Unii șefi au alergie doar când aud cuvântul sindicat

 

Șefii, însă, cum le este feleșagul, procedează ca șefii. Mulți dintre ei, după cum se știe, au alergie doar când aud cuvântul sindicat, iar când li se mai cere să respecte și une­le drepturi ale angajaților, le sare țandăra. Se opun cu vehemență, recurg la fel de fel de șiretlicuri pentru a duce la zero activitatea și a diminua importanța sindicatului la întreprindere.

Trebuie să recunoaștem că lide­rilor de sindicat le este foarte greu să conlucreze cu astfel „de cadre”.  Și totuși, dacă liderul este curajos, responsabil și-i pasă de colegii de serviciu care l-au votat, întotdeau­na va găsi argumentele potrivite pe care să le pună pe masa șefului pentru a-l convinge să soluționeze revendicările membrilor de sindi­cat.

Ludmila Dănilă, preşedinta Consiliului interramural al sindicate-lor din municipiul Bălţi, mărturi-sea recent pentru „Vocea poporu-lui” că o mare problemă cu care se confruntă majoritatea organi-zațiilor sindicale teritoriale este lipsa de iniţiativă şi de responsa­bilitate din partea unor lideri de sindicat. „Acest fapt ne descura­jează şi ne scade mult din elanul de muncă. Dacă ne dorim să re­alizăm performanţe, în actualele condiții, trebuie să ne unim for­ţele ca să-i descoperim pe cei mai curajoși sindicaliști, ca ulterior să-i promovăm în funcții de condu­cere”, a precizat Ludmila Dănilă.

De aceeași părere este și Larisa Ignatieva, președinta comitetului sindical al „Magistrala” SA din mu­nicipiul Bălți, pe care și-a expus-o la Congresul V al Federaţiei Sindi­catelor Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova. Potrivit ace-steia, în ultimii ani, în teritoriu, liderii sindicali sunt nevoiți să se confrunte cu angajatori foarte duri, care nu numai că nu vor să soluționeze revendicările sindica­telor, dar fac tot posibilul pentru a diminua activitatea acestora. „Mulți dintre liderii sindicali nu sunt în măsură să apere drepturile salariaților la nivelul cuvenit. Or, dacă liderul sindical va îndrăzni să-l înfrunte pe patron, acesta ar putea să-i spună lesne „adio!”.

 

g_social

Liderii sindicali au nevoie de o protecție împotriva eventualelor abuzuri din partea conducătorilor de unități

 

Este de menționat că opinia La­risei Ignatieva este împărtășită de sute de lideri de sindicat. Poziția multora dintre ei a fost publicată și în ziarul „Vocea poporului”. A fi lider sindical astăzi nu mai este un lux, ci o permanentă confruntare și luptă cu acei demnitari care au pâi­nea și cuțitul în mână. Pentru a ține piept acestor mari șefi, președinții de sindicat trebuie să demonstreze multă voință, pricepere și intelect. De aceea, este  foarte important ca membrii de sindicat să-i descopere și să-i aleagă în fruntea organizației pe colegii cei mai integri și curajoși. În caz contrar, drepturile lor vor fi călcate în picioare de către ad-ministrație.

CNSM organizează practic în fiecare săptămână seminare, întru­niri care au drept scop instruirea și perfecționarea liderilor de sindi­cat. Aceste întâlniri sunt benefice pentru faptul că se pune accentul atât pe educația și perfecționarea liderilor, cât și pe consolidarea or-ganizațiilor sindicale. Astăzi, este foarte important ca liderii să simtă că nu sunt singuri în activitatea lor, că în spatele lor se află colegii lor de breaslă, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, care în orice moment poate să le vină în ajutor.

Aici îmi vin în memorie unele idei din prelegerea lui Maxim Kim, şeful catedrei de ziaristică a facul­tăţii de tehnologii sociale a Institu­tului de management Nord–Vest al Academiei Economiei Naţionale şi Serviciu de Stat de pe lângă preşe­dintele Rusiei, pe care a ţinut-o în fața liderilor de sindicat din Repu­blica Moldova. Evenimentul a avut ca temă de discuție comportamen­tul, atitudinea și curajul liderilor de sindicat în cadrul negocierilor cu administrația și conducerea întreprinderii. Potrivit lui Maxim Kim, valorile pe care ar trebui să se sprijine mișcarea sindicală sunt: umanismul, parteneriatul social, protecția și echitatea socială.

În opinia expertului, un sin­dicat democratic este condus de angajați. Ei sunt cei care își aleg li­derul și tot ei sunt cei care îl pot da jos. Sindicaliștii în frunte cu liderul lor decid prin vot dacă aprobă sau nu contractul colectiv de muncă și participă la toate deciziile care afec­tează sindicatul. Sindicatele active și puternice există pentru a repre­zenta interesele salariaților. Doar printr-o implicare serioasă a sindi­catelor în activitatea întreprinderii se pot rezolva cele mai importante probleme ale angajaților, cum ar fi fluctuația forței de muncă, de a avea salarii mai mari și condiții de munca mai bune. Un lider sindical nu este o bagheta magică. Sindi­catul este puternic doar în măsura în care angajații se unesc în jurul acestui lider.

 

g_social

Sindicatul este puternic doar în măsura în care angajații se unesc în jurul liderului

 

La întrunirea în cauză, am avut o discuție cu un lider, veteran al mișcării sindicale, care mi-a măr­turisit că, de-a lungul anilor, mai mulţi reprezentanţi ai compani­ei unde activează s-au oferit să-i cumpere tăcerea, dar nu a accep­tat, deoarece a dorit să fie onest, în primul rând, în fața colegilor. „Consider că un lider de sindicat trebuie să fie incoruptibil, să se bu­cure de respect și e bine să nu uite că a fost ales de colegi pentru a le apăra drepturile. Un lider trebuie să fie bine informat şi să cunoască foarte bine legile, pentru a-i ajuta pe angajați să-și rezolve problemele”.

 

S-a terminat cu amatorismul în sindicate

 

Prezent la acel eveniment, Oleg Budza, președintele CNSM, a declarat că, în ultimii ani, grație activității Institutului Muncii s-au schimbat radical unele lucruri ce țin de informare, de educația lide­rilor de sindicat. În opinia lui Oleg Budza, astăzi un lider de sindicat trebuie să fie foarte instruit. „De exemplu, un președinte de sindi­cat nu va obține niciodată succese în urma negocierii contractului co­lectiv de muncă, dacă nu cunoaște legislația. Astăzi, majoritatea pa­tronilor vor să aibă profit și nu-i interesează celelalte probleme, cum ar fi condițiile de muncă, se­curitatea și sănătatea la locul de muncă. De aceea, pentru a tine piept acestor faimoși conducători, avem nevoie de lideri sindicali integri și bine instruiți. Mă bucur că școala sindicală organizată de CNSM pentru tinerii sindicaliști deja a înregistrat rezultate semni­ficative. Am toată certitudinea că actualii absolvenți vor deveni re­zerva de aur a sindicatelor. Amato­rismul din sindicate trebuie să dis­pară odată și pentru totdeauna”, a conchis Oleg Budza.

Într-adevăr, în sindicate nu este loc pentru amatorism. În situația critică în care se află astăzi Re­publica Moldova, rolul sindica­telor a devenit unul semnificativ. Organizațiile sindicale trebuie și

sunt obligate să se implice cât mai activ în apărarea drepturilor cetățenilor care au ajuns la limita disperării. Iar aceasta, în primul rând, trebuie s-o facă cei peste șapte mii de lideri, conduși de un singur crez: Eu sunt lider de sindi­cat! Eu știu cum și nu mi-i frică să apăr interesele membrilor de sin­dicat!

 

P.S. „Vocea poporului” invită pe această cale colegii, liderii organizațiilor sindicale să-și expună ideile pe marginea acestui subiect.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand