28 februarie 2024
Chisinau
Social

Chișinăul ignoră legislaţia internaţională privind combaterea muncii informale

Loading
Social Chișinăul ignoră legislaţia internaţională privind combaterea muncii informale
Chișinăul ignoră legislaţia internaţională privind combaterea muncii informale
munca-la-negru

Foto: 7est.ro

 

Vă relatam în numărul publicaţiei noastre din 27 noiembrie că, acum doi ani şi ceva, la 18 iunie 2013, Con­federaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a sesizat Biroul Organizaţi­ei Internaţionale a Muncii că Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind con­trolul de stat asupra activităţii de întreprinzător contravine Conven­ţiei nr. 81 a OIM, deoarece lipseşte Inspectoratul de Stat al Muncii de împuterniciri, instrumente reale de combatere a muncii informale.

 

Săptămâna trecută, Ala Lipciu, coordona­tor naţional al OIM, în cadrul unui atelier de lucru privind ajustarea Legii nr.131 la preve­derile convenţiilor OIM, a confirmat existen­ţa unei nonconformităţi dintre legislaţia naţi­onală şi cea internaţională. Motiv pentru care partenerii sociali – Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a Patronatelor – au semnat un angajament prin care s-au obligat să întreprindă acţiuni concrete în vederea eli­minării acestor imperfecţiuni ale legii respec­tive. Însă, după cum a constatat Ala Lipciu, după trecerea câtorva luni, nu s-a întreprins nimic pentru excluderea neconformităţii.

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, participantă la ate­lierul de lucru organizat de OIM, a relevat că deşi sindicatele depun eforturi pentru a scoate Inspectoratul de Stat al Muncii de sub incidenţa legii nr. 131, totuşi, din cauza necontenitelor dispute dintre MMPSF şi Mi­nisterul Economiei pe marginea respectivu­lui litigiu, nu s-a adoptat o decizie definitivă. Practic, ar reieşi că ţara noastră se împotri­veşte aplicării Convenţiei nr. 81 a OIM, prin care fapt se expune unor consecinţe dras­tice. În primul rând, va fi afectată asistenţa financiară externă, care, în condiţiile unei crize dureroase pe care o traversează Repu­blica Moldova, ar avea un impact distrugător asupra economiei ţării, asupra veniturilor populaţiei.

Din păcate, a mai comentat dumneaei, Ministerul Economiei şi Confederaţia Naţi­onală a Patronatului se opun vehement apli­cării recomandărilor OIM, în ciuda faptului că acum câteva luni au căzut de acord ca In­spectoratului de Stat al Muncii să fie exclus de sub incidenţa Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, după cum insistă şi CNSM. Or, a accentuat Elena Carchilan, anume Convenţia nr. 81 a OIM statuează că inspectorii de muncă trebuie să aibă acces liber în orice zi a săptămânii, la orice oră, pe teritoriul agentului economic, pentru a verifica cum se respectă legislaţia privind securitatea şi sănătatea angajatului la locul de lucru, relaţiile de muncă dintre salariat şi angajator. Însă, în ţara noastră, drepturile colaboratorilor Inspectoratului de Stat al Muncii sunt periclitate, din care cau­ză, în ultimii trei ani, numărul accidentelor de muncă sunt în continuă creştere.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand