28 februarie 2024
Chisinau
Social

Proiectele de eficiență energetică, o investiție în viitor

Loading
Social Proiectele de eficiență energetică, o investiție în viitor
Proiectele de eficiență energetică, o investiție în viitor

targul-proiectelor-de-conservare-energie

 

Târgul proiectelor de conservare a energiei, diverse reuniuni și discutarea subiectelor de actuali­tate ce țin de eficiența energetică au făcut parte din programul consistent al Săptămânii Ecoener­getice desfășurate la Chișinău. La finele acesteia au fost premiate cele mai reușite 20 de inițiative de utilizare și promovare a surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice.

 

Târgul realizărilor

 

În cadrul unei mini-expoziții, la care au fost prezentate produsele pentru conserva­rea energiei accesibile pe piața noastră, a fost prezentat un număr redus de expona­te, care însă au suscitat un interes sporit. Astfel, vizitatorii au putut vedea articole de ceramică – un tip special de cărămidă în cazul căruia lucrările de zidire sunt mai ieftine decât în cazul cărămizii tradiționale sau a cotilețului. De asemenea, au fost ex­puse cazane pe combustibil solid, capabile să utilizeze orice gen de combustibil, adică bricheți, peleți, lemne, cărbune și pot fi fo­losite în încăperi cu suprafețe diferite. „Chel­tuielile pentru combustibil se reduc cu 25-30 la sută în comparație cu încălzirea cu gaze”, menționează reprezentantul firmei care co­mercializează cazanele.

În cadrul evenimentului au fost expuse acumulatoare de forță pentru automobilele electrice. Astfel, am aflat de la consultant că alimentarea vehiculului de la aceste echi­pamente ne costă de cinci ori mai puțin de­cât dacă am fi folosit prizele tradiționale de electricitate. De altfel, oricum este o plăcere care costă. Firma deja a solicitat Primăriei permisiunea de a instala așa ceva într-un loc public, bunăoară, lângă un centru comercial. Apropo, dacă, la începutul anului curent, po­sesorii de electromobile din Moldova puteau fi numărați pe degete, spre finele anului nu­mărul lor a ajuns deja la 40.

În cadrul expoziției au fost alineate și scootere electrice de cele mai diferite culori. „Eficiența energetică în cazul lor se explică prin următorul fapt. Pentru a parcurge 100 de km, acestea au nevoie de doar 2,5 kilowați de energie electrică. Raportat la noile tarife, aceasta ar însemna circa 7 lei. Respectiv, în comparație cu un motor cu ardere internă, care are nevoie de 1-2 l de benzină pentru a parcurge cei 100 de km, scooterul nos­tru este mult mai ecologic, nu emană gaze de eșapament, este absolut silențios. Acest vehicul nu are nevoie de lubrifianți, piese de schimb, lucrări de profilaxie a motoru­lui”, își promovează produsul reprezentantul firmei.

 

Know-how al inventatorilor moldoveni

 

O adevărată revelație a expoziției a fost produsul oferit de către compania „Energy Solaris”. Echipamente de acest gen există în Europa, însă echipa inginerilor moldoveni a venit cu propriile inovații.

„Practic, este un produs finit. L-am pre­zentat în cadrul expoziției de la Milano în vara anului curent. În prezent, produsul este certificat în Germania de un institut care este lider la capitolul evaluarea eficienței produ­cerii de energie. Calculele noastre arată că eficiența energetică este destul de înaltă, mai degrabă, chiar este mai înaltă decât cea a produselor similare europene. Construcția și materialele folosite, combinarea acesto­ra asigură eficiența maximă când energia solară este transformată în energie termică utilă pentru casă. Apropo, acest proces nu este intermediat, cum se întâmplă, bunăoa­ră, în cazul panourilor fotovoltaice în care energia solară este transformată inițial în electricitate, care, la rândul său, e folosită ulterior pentru încălzire. Iar deoarece 60-70 la sută din cheltuielile unei gospodării sunt „înghițite” de încălzire, acest produs este cât se poate de potrivit dacă vorbim de conser­varea energiei utilizate pentru încălzire”, ne explică Sergiu Gaibu, directorul financiar al companiei.

 

Ventilarea încăperii, concomitent cu încălzirea

 

Un alt avantaj al produsului este faptul că acesta asigură și ventilarea încăperii conco­mitent cu încălzirea. „Este o mare provoca­re, mai ales în blocurile noi, unde izolarea este bună, însă unde de fapt este necesar să fie asigurat un flux mare de aer, altfel apar tot felul de probleme și chiar boli. Un atare panou pentru un apartament de 50-70 de metri pătraţi ar putea compensa toate chel­tuielile pentru ventilare, deoarece aerul se încălzeşte, termostatul se declanşează, asi­gurând accesul fluxului de aer cald şi curat în încăpere, astfel asigurând şi ventilarea ne­cesară”, spune Gaibu. Încă un know-how ar fi aşa-numita rolă care este prinsă pe una din părţile dispozitivului. Pe timp de vară, când temperatura creşte, în ea se poate găti peşte şi legume.

Valeriu Isaico, consilier al Agenţiei de efi­cienţă energetică, consideră că putem vorbi despre succesul proiectului doar după rezul­tatele concrete.

„E greu să vorbim despre eficienţa proiec­tului bazându-ne doar pe datele preliminare. Proiectul ar putea fi promiţător iniţial, dar apoi să întâmpine şi unele greutăţi, unele obiective să nu fie realizate, altele realizate doar parţial”.

g_social

Proiectele de asigurare energetică trebuie apreciate nu doar după indicii financiari

 

În opinia consilierului, aplicând măsuri de eficienţă energetică, mai ales în domeniul construcţiilor, de edificare a clădirilor cu un grad înalt de conservare a energiei, am pu­tea avea rezultate frumoase. Aceste proiecte, conceptual, ar putea fi împărţite în două ca­tegorii mari. „În Europa, acest lucru se face demult. Orice proiect acolo nu este apreciat doar după indici financiari. Am investit o mie, am plătit mai puţin – astfel am făcut o economie şi această mie s-a recuperat în de­curs de trei, cinci sau şapte ani. Noi ne-am obişnuit să gândim în aceste categorii. În Uniunea Europeană, pe lângă aceste filtre, mai acţionează şi o altă concepţie. Nu toate măsurile întreprinse în acest sens se com­pensează din punct de vedere economic”.

Valeriu Isaico citează exemplul Germani­ei, care investeşte surse enorme în renova­rea fondului locativ vechi: „Mai ales în fosta RDG, unde au rămas moştenire blocurile de locuințe din panouri. Am avut posibilitatea să mă familiarizez cu experienţa lor. Ei chel­tuiesc miliarde pentru această reabilitare şi la întrebarea când se vor recupera aces­te cheltuieli, răspund: niciodată, noi nu ne punem acest scop, deoarece aceste măsuri de eficienţă energetică sunt totodată şi mă­suri de ameliorare a calităţii vieţii în aceste clădiri. Acesta este primul aspect. Totodată, orice ar face, ei se gândesc şi la protecţia me­diului. Este vorba despre reducerea volumu­lui de energie electrică consumată şi, respec­tiv, despre reducerea degajărilor. Nu cunosc persoane în ţara noastră care ar construi personal pentru ei locuinţe sau oficii şi care ar avea o astfel de abordare ca şi în Europa. Ideea lor principală este: am nevoie de o casă modernă cu condiţii moderne de viaţă şi ac­tivitate în ea”.

 

Investiţiile se recuperează în doi-trei ani

 

„În ceea ce ţine de construcţia în masă a spaţiului locativ şi reabilitarea fondului vechi, înainte să vorbim despre pachetul ma­xim de reducere a consumului de energie în volum de 40-50%, am putea realiza pachetul minim, de aducere în ordine a acestuia, de lichidare a pierderilor evidente de energie. Aceste investiţii se recuperează în doi-trei ani, termenul în acest caz fiind atât de mic, încât statul ar trebui să stimuleze în toate fe­lurile aceste activităţi. Există cerere în acest sens. Mai multe asociaţii de proprietari ai locuinţelor, dacă vorbim despre sectorul particular, înţeleg necesitatea acestui pro­ces şi apelează la noi în mod individual. Mai suntem şi martori ai unui proces masiv şi spontan de izolare exterioară a apartamen­telor. Mii de oameni consideră că au nevoie de asta şi că cheltuielile pentru acest lucru se vor recuperă. Nu ne rămâne decât să luăm sub control aceste iniţiative particulare şi să încurajăm realizarea lor”, conchide Isaico.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand