11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Lipsa unui guvern pe deplin funcțional frânează soluționarea problemelor sociale

Loading
Без рубрики Lipsa unui guvern pe deplin funcțional frânează soluționarea problemelor sociale
Lipsa unui guvern pe deplin funcțional frânează soluționarea problemelor sociale

consiliul-de-femei-cnsm

 

Femeile din Republica Moldova continuă să fie discriminate. Deși au fost adoptate unele legi care ar trebui să diminueze procesul discriminatoriu, femeile continuă să fie pe poziții inegale la angajarea în câmpul muncii, prin participarea la activitățile politice, existența economiei informale etc. Chiar dacă, în ultimii ani, salariile, pensiile, indemnizațiile pentru întreținerea copiilor au fost majorate un pic, situația social-economică nu s-a schimbat, mai ales din cauza inflației, foarte pronunțată în ultimul an. Iar din cauza crizei politice și anume a faptului că nu avem un guvern în­vestit de Parlament, lucrurile se vor complica și mai mult.

 

Despre aceste probleme și în general despre rolul și importanța femeii în socie­tate a discutat Consiliul de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care s-a întrunit la forumul cu ge­nericul „Protecția social-economică a feme­ilor – realizări și provocări”. La eveniment au participat reprezentante ale sindicatelor, reprezentanţi ai guvernului și ONG-urilor, care au vorbit despre starea de lucruri din societate, dar au venit și cu propuneri către legiuitori.

„Noi suntem obligați să prezentăm intere­sele femeilor în societate. În ultima perioadă, în țară ne confruntăm cu probleme dificile. În primul rând, se prelungește instabilitatea politică. Din acest motiv, nu vin investiții ex­terne. Când este instabilitate, femeile sunt nevoite să plece în străinătate la muncă, la fel și copiii lor, pentru că bărbații nu le pot asigura existența”, a afirmat Oleg Budza, președintele CNSM, prezent la forum.

 

g_cnsm

Dacă în Chişinău sau în centrele raionale, condiţiile mai sunt cum sunt, păi în sate e dezastru

 

Președintele CNSM a spus cu regret că sindicatele sunt în dificultate fiindcă nu avem guvern. „Adică nu avem partener. Co­misia tripartită nu funcționează. Sunt pro­bleme care pot fi soluționate doar în comisia tripartită. Până nu va fi învestit un nou Exe­cutiv, nu vom putea pune în discuție proble­mele care ne frământă: salarii decente, locuri de muncă pentru toată lumea, schimbarea legislației, îmbunătățirea condițiilor de trai în familie, îngrijirea copiilor, concediu de maternitate. Sindicatele depun eforturi ca să fie schimbat sistemul de salarizare. Cu păre­re de rău, nu suntem auziți, deși Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei depune eforturi colosale ca să fie combătut fenome­nul muncii la negru”, a declarat Oleg Budza.

 

Femeile trebuie să se simtă protejate, să-și poată crește copiii în această țară

 

Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a vorbit, la rân­dul său, despre una dintre problemele-cheie identificate de sindicaliste și anume susținerea maternității, implicit, încuraja­rea natalității și majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, dar și a celei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. Totodată, un aspect discutat pe larg ține de durata concediilor de îngrijire a copilului. „Practica arată că în țara noastră tot mai multe mame își reiau activitatea, cu regim parțial de muncă, când copilul are 1-2 ani, de aceea, sunt necesare niște stimulen­te. Aceasta este practica multor țări și ea are dreptul la viață și la noi”, a afirmat Liuba Rotaru.

„Trebuie să ne unim eforturile cu toții, ca femeile din Republica Moldova să se simtă protejate, să-și poată crește copiii în această țară. Multe din lucrurile concepute în co­mun cu CNSM au fost realizate, dar mai sunt unele probleme. Niciodată nu trebuie să ne oprim, să insistăm și să cerem, dacă știm că asta e necesar. Suntem în perioada în care se planifică și va fi aprobat bugetul asigurărilor de stat, va fi aprobat bugetul CNAM–ului.

Acum, când trenul încă nu este plecat din gară, trebuie să venim cu propuneri concre­te. Noi discutăm mult, dar am vrea ca gla­sul femeilor sindicaliste să fie auzit. Femeile sindicaliste cunosc situația din interior”, a adăugat președinta Consiliului de Femei.

Nighina Azizov, viceministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și-a arătat dis­ponibilitatea de a colabora cu sindicatele: „Chiar dacă unora nu le plac revendicările sindicatelor, noi suntem disponibili să dis­cutăm fiecare propunere, deoarece doar așa putem oferi o sustenabilitate sistemului so­cial în Republica Moldova. Într-adevăr, exis­tă un set de probleme cu care se confruntă R. Moldova, în special, femeile. Sunt multe probleme sub aspect economic, social, este vorba de inegalitate politică. Știm cu toții că, dacă avem mai multe femei implicate în politică, avem mai multe legi orientate pe co­pil, familie etc. Dar asta, desigur, nu exclude factorul masculin în acest proces. Eu pledez întotdeauna pentru un echilibru și o comu­nicare eficientă între bărbați și femei, ceea ce poate să asigure un echilibru în societate”.

Referindu-se la concediul de maternitate și de îngrijire a copilului, Nighina Azizov a afirmat că există deja o inițiativă legislativă în acest sens, care va fi trecută prin Parla­ment. Astfel, soluția optimă identificată de minister este de a menține concediul de în­grijire a copilului până la vârsta de trei ani, dar cu posibilitatea de a alege o variantă de alternativă – concediul de creștere a copi­lului până la vârsta de doi ani, cu stabilirea îndemnizației de 60 la sută din venitul asi­gurat pentru primul an și de 30% – pentru al doilea an, iar la dorința mamelor, acestea pot beneficia de încă un an neplătit. „Păstrăm ambele variante și atunci mama singură va decide ce face. Astfel, noi stimulăm partici­parea și abilitarea economică a femeilor. Pe de altă parte, există problema lipsei creșelor. Trebuie să gândim această inițiativă până la capăt, pentru a o soluționa în complex”, a precizat Nighina Azizov.

Mai multe femei implicate în politică înseamnă mai multe legi orientate pe copil, pe familie

 

Participantele la forum au lansat mai multe recomandări, al căror scop este de a îmbunătăți lucrurile. Astfel, sindicalistele au reiterat necesitatea ratificării Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 156 privind egalitatea de şanse şi de tratament pentru angajaţii femei şi bărbaţi cu respon­sabilităţi familiale, precum și a Convenției OIM nr. 161; adoptarea cotei minime de 30% a reprezentării femeilor în organele de­cizionale ale ţării; modificarea legislaţiei în vederea diminuării fiscale pentru categoriile de populaţie cu venituri reduse şi majorarea scutirilor personale de la impozitul pe venit al persoanelor fizice până la nivelul minimu­lui de existenţă și neadmiterea majorării vâr­stei de pensionare a femeilor.

 

Realităţile Republicii Moldova

 

– Femeile sunt preponderente în numărul populaţiei: 52% femei şi 48% bărbaţi

– Speranţa de viaţă a femeilor este mai mare decât a bărbaţilor (Fe­meile trăiesc în medie cu 7,8 ani mai mult decât bărbații)

– Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii (Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 23 de ani, iar la bărbaţi de 26 de ani)

– Mai mulţi băieţi decât fete se nasc anual (107:100)

– Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a băr­baţilor /şomajul afectează într-o proporţie mai mare bărbaţii decât fe­meile

– Femeile deţin ponderi mai mari în sectorul serviciilor, faţă de sec­torul agricol şi industrial

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand