4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Condiții favorabile pentru munca femeilor

Loading
Без рубрики Condiții favorabile pentru munca femeilor
Condiții favorabile pentru munca femeilor

selina-seminar

 

Recent, în țară a fost lansată campa­nia „16 zile de acţiuni împotriva vio­lenţei în bază de gen”. Evenimentul se va desfășura în perioada 25 no­iembrie – 10 decembrie. Chestiunile ce țin de egalitatea de gen au fost dis­cutate deunăzi, la o masă rotundă, de către reprezentanții Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfe­ra Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”. Apropo, aceștia au mai organizat astfel de reuniuni. De această dată, acțiunea a avut loc în cadrul „Regi­ei Apă–Canal–Orhei”. Președinții comitetelor sindicale din mai multe raioane și ai Consiliului de Femei „Sindindcomservice” s-au familiari­zat cu practica acestei întreprinderi la capitolul eficientizarea produce­rii și crearea unor condiții benefice pentru activitatea femeilor.

 

De 80 de ani în serviciul orheienilor

 

„Regia Apă–Canal Orhei” SA prestează populației orașului Orhei servicii de apro­vizionare cu apă potabilă și de evacuare a apelor reziduale de 78 de ani. În prezent, în cadrul întreprinderii muncesc 201 salariați. Activitatea unității este una specifică, astfel încât majoritatea angajaților sunt bărbați, aici lucrând doar 43 de femei. Toți membrii colectivului sunt membri de sindicat.

La locurile de muncă au fost create condiții bune pentru angajați, cantina a fost dotată cu inventarul necesar, aici salariații au posibili­tatea să-și prepare bucatele de sine stătător. Toți angajații beneficiază de îmbrăcăminte și încălțăminte specială de lucru.

Pentru munca prestată în condiții ne­favorabile, membrilor colectivului le sunt oferite sporuri la salariu și produse alimen­tare. În cadrul întreprinderii funcționează așa-numitul ,,Fond de însănătoșire”. Scopul acestuia este de a spori și îmbunătăți nive­lul sănătății angajaților. Din acest fond sunt oferite ajutoare financiare în cazul unor acci­dente de muncă, dacă apare necesitatea unei intervenții chirurgicale sau dacă salariatul suferă de o maladie incurabilă. Din mijloa­cele fondului este finanțată și odihna colec­tivă.

Apropo, de doi ani la rând, angajații între­prinderii şi familiile lor se odihnesc împre­ună.

Pe lângă activitatea de bază, „Regia Apă–Canal Orhei” SA a implementat cinci pro­iecte investiţionale, unul dintre care este construcția staţiei de epurare a apelor uzate şi a colectorului efluent din oraşul Orhei în baza tehnologiilor zonelor umede construite, care reprezintă ecosisteme naturale.

Capacitatea inițială a Stației de epurare a apelor uzate e de 800-1000 de metri cubi pe zi, cu scopul de a atinge treptat într-un an ca­pacitatea prevăzută de proiect, împreună cu creşterea plantelor, optimizarea diferitelor secţiuni ale staţiei. Echipa de supraveghere şi antreprenorul a susţinut „Regia Apă–Canal Orhei” SA prin instruirea continuă a persona­lului stației. Având o suprafață de cinci hecta­re, aceasta este cea mai mare din Europa şi una dintre cele mai mari din lume în ceea ce priveşte epurarea secundară care foloseşte tehnologii naturale. Punerea în funcţiune a staţiei a îmbunătăţit calitatea serviciilor de igienă sanitară din orașul Orhei şi au fost re­duse substanțial deversările de poluanţi.

Valoarea totală  a serviciilor și lucrărilor de construcție se ridică la 74 de milioane de lei. Toate mijloacele de finanţare au fost acordate sub formă de grant: 2,8 milioane de euro – Fondul fiduciar de co-finanţare al Comunităţii Europene, 222,5 mii de dolari SUA – de Banca Mondială şi 27,5 milioane de lei – de Fondul Ecologic Naţional.

La finele mesei rotunde, participanţii au luat cunoştinţă de staţiunea balneară  „Insu­la sănătăţii” din Orhei, care are la dispoziţie întregul arsenal tehnico-material al Centru­lui Medical „Doctor”. Federația „Sindind­comservice” intenţionează să colaboreze cu sanatoriul, oferindu-le membrilor săi opor­tunitatea de a achiziţiona bilete de tratament la acest centru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand