3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Asistenţa medicală asigurată: nici o garanție că veți fi tratați în baza poliței

Loading
Без рубрики Asistenţa medicală asigurată: nici o garanție că veți fi tratați în baza poliței

asistenta-medicala

 

Domeniul sănătăţii din Re­publica Moldova este în pra-gul unei adevărate catas­trofe. Fără drept la servicii medicale în baza poliței au rămas chiar şi cei care au achitat cu regularitate din salarii primele în Fondul asigurării obligatorii de asis­tenţă medicală. În domeniul respectiv s-au acumulat şi alte probleme. Sindicate-le monitorizează situaţia şi atenţionează autorităţile, prin intermediul demersurilor oficiale, asupra lacu­nelor legislative şi neajun­surilor de gestionare care afectează grav în special ca­tegoriile de persoane social­mente vulnerabile.

 

Plată dublă

 

Ministerul Finanţelor nu a transferat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicale 408 mln. de lei. Totodată, Com­pania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat  datorii faţă de instituţiile medi­cale, care, la rândul lor, au ajuns să datoreze sume şi mai mari companiilor furnizoare de medi­camente şi consumabile. În final, au de suferit oamenii simpli,  că­rora le este refuzat dreptul de a fi trataţi în baza poliţei, pretinzând plată pentru serviciile pe care le-au achitat deja, de fapt.

 

g_social

Statul intenţionează să reducă cheltuielile pentru medicamentele compensate

 

Potrivit specialistului principal pentru probleme social-economi­ce al CNSM, Maria Creminscaia, de doi ani statul încalcă Legea nr.1593 privind volumul, ordinea şi termenul de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asis­tenţă medicală. Potrivit acesteia, suma transferurilor efectuate din bugetul de stat în fondurile asigu­rării obligatorii de asistenţă medi­cală pentru asigurarea categoriilor persoanelor neangajate, al căror asigurator este statul, constituie 12,1% din volumul total al chel­tuielilor aprobate. În anul acesta, categoriile de cetăţeni asiguraţi de stat nu au primit 745 de milioane de lei.

Sindicatele au întrebări şi refe­ritor la lista categoriilor de persoa­ne neangajate, al căror asigurator este Guvernul. Lista respectivă se extinde mereu.

Ba mai mult, Guvernul a decis să reducă cheltuielile pentru medicamentele compensate. „Banca Mondială urma să ofere Moldo­vei 45 de mln. de lei cu titlu de suport bugetar. Partea cea mai mare din această sumă a fost alocată, însă ceva mai mult de 13 mln. de lei rămân blocați pen­tru o perioadă nedeterminată. Doar că noi nu înțelegem de ce a fost luată decizia de a acoperi respectiva insuficiență pe seama medicamentelor compensate”, spune Maria Creminscaia.

 

Eterna problemă a fondurilor

 

Sindicatele au abordat deja de mai multe ori subiectul ce ține de repartizarea pe cote a mijloace­lor între fondurile obligatorii de asigurare medicală. În prezent, în conformitate cu legea, către fondul de bază (destinat achitării pentru serviciile medicale) sunt direcționate nu mai puțin de 94 la sută din veniturile ajunse în con­turile CNAM, către fondul de dez­voltare sunt alocate 2%, către fon­dul de administrare (întreținerea administrației CNAM) – până la 2% și către celelalte două fonduri, adică cel de rezervă și cel al măsu­rilor de profilaxie sunt direcționate câte unul la sută.

Sindicatele propun să fie schim­bată un pic proporția și anume să fie stipulate în lege că spre fon­dul de bază vor fi direcționate nu mai puțin de 95 la sută. „Pentru a spori cheltuielile ce țin de presta­rea unor servicii medicale noi și de înaltă performanță, ne explică Maria Creminscaia. În legătură cu aceste modificări, noi propu­nem ca în fondul de dezvoltare să fie direcționat 1 la sută, în loc de cele 2 la sută. În prezent, a fost elaborat un proiect de act norma­tiv care modifică proporția sume­lor direcționate către fondul de rezervă (1 la sută) și către fondul de dezvoltare (2 la sută), însă deo­camdată nu există și o hotărâre de guvern în acest sens.

Totodată, voi menționa faptul că proiectul bugetului pentru anul 2016 a fost „încropit” ținându-se cont de această inovație. Însă re­spectiva inovație nu a fost aproba­tă deocamdată. În acest caz cum au putut fi făcute calcule în baza unor modificări neavizate de Gu­vern și neaprobate de Parlament?! Sindicatele au solicitat retragerea proiectului de buget elaborat cu încălcarea legii și aducerea do­cumentului în concordanță cu legislația în vigoare”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand