21 februarie 2024
Chisinau
Cultura

Angajare, prin artă și improvizație, la soluţionarea problemelor tinerilor

Loading
Cultura Angajare, prin artă și improvizație, la soluţionarea problemelor tinerilor
Angajare, prin artă și improvizație, la soluţionarea problemelor tinerilor
tineri

Foto: wordpress.com

 

Un şir de spectacole sociale interactive au fost monta­te şi prezentate, recent, de paisprezece echipe de tineri prin instituţiile de învăţă­mânt la care învaţă aceştia şi care îşi au sediul în diferi­te localități ale țării noastre. Teatrul social este o meto­dă de educaţie nonformală, care le permite actorilor să îndemne publicul, prin artă și improvizație, să se implice în identificarea soluţiilor şi rezolvarea problemelor tine­rilor.

 

Cele 14 spectacole au fost pre­zentate şi în cadrul ediției a şasea a Festivalului Național de Teatru So­cial, care a fost organizat, la finele săptămânii trecute, la Chişinău, de Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova. Sco­pul acestui eveniment a fost de a informa și a sensibiliza populația din ţara noastră cu privire la pro­blemele legate de sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale tinerilor moldoveni.

Pentru a ajunge la un segment cât mai mare de public şi a asigura un impact generalizat, după înche­ierea festivalului, spectacolele vor fi prezentate şi prin diferite institu­ţii şi localităţi.

Potrivit Galinei Manole, coordo­natoarea festivalului sus-menţio­nat, fiecare dintre echipele respec­tive prezintă câte o piesă de teatru social, care transmite un mesaj des­pre una dintre problemele sociale, percepute de tineri ca fiind de actu­alitate. Problemele în cauză ţin de sănătatea sexuală și cea reproduc­tivă, inclusiv prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, sarcina nedorită, comportamentele de risc, respectarea dreptului la informație şi la servicii de calitate, prevenirea discriminării, combaterea stereoti­purilor și a prejudecăților interet­nice etc.

Teatrul social este şi o formă de educare a tinerilor în spiritul autocunoașterii, luării de atitudi­ne, al apărării valorilor şi principi­ilor morale în care cred. Educaţia prin teatru este una dintre metode­le moderne de instruire şi educaţie a tinerilor, o modalitate creativă de a transmite informaţii privind comportamentul responsabil, lip­sit de riscuri. Teatrul social este considerat un instrument eficient al schimbării sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand