28 februarie 2024
Chisinau
Social

Aproape gata pentru a asigura circulaţia rutieră în condiţii de iarnă

Loading
Social Aproape gata pentru a asigura circulaţia rutieră în condiţii de iarnă
Aproape gata pentru a asigura circulaţia rutieră în condiţii de iarnă
sosea-iarna

Foto: ziare.com

 

Un nivel de 85 la sută de pregă­tire pentru executarea lucrărilor de deszăpezire şi distribuire a materialului antiderapant a fost raportat, săptămâna trecută, de reprezentaţii celor 14 întreprin­deri responsabile pentru admi­nistrarea şi întreţinerea drumu­rilor din ţara noastră.

 

Potrivit lui Vitalie Rapcea, vicemi­nistru al Transporturilor şi Infrastruc­turii Drumurilor, cele 14 întreprinderi preconizează să antreneze în aceste lucrări 483 de maşini şi utilaje rutiere. În caz de necesitate, unităţile respecti­ve vor încheia însă cu agenţii economici din teritoriu contracte directe privind utilizarea de tehnică suplimentară pen­tru deszăpezire.

Vitalie Rapcea a precizat că, în sco­pul utilizării corecte a tehnicii rutiere destinate executării lucrărilor ce vor fi necesare pe drumurile din țara noastră, în 177 din utilajele aflate în dotarea în­treprinderilor de resort au fost instalate sisteme GPS de monitorizare prin sate­lit.

În acelaşi timp, estimările Ministe­rului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor arată că pentru sezonul de iarnă 2015-2016 sunt necesare în jur de 80 de mii de tone de material anti­derapant. Din acest volum, în prezent, sunt disponibile 23 de mii de tone de material antiderapant și 21 de mii de tone de nisip.

Totodată, factorii de decizie au spe­cificat că achiziţionează, suplimentar, o anumită cantitate de sare tehnică, ceea ce va permite să fie pregătite 20,5 mii de tone de material antiderapant.

Pe drumurile naţionale şi locale au fost instalate 40 de camere video pen­tru monitorizarea şi vizualizarea condi­ţiilor de circulaţie pe timp de iarnă. De asemenea, au fost identificate sectoare­le de drum pe care se acumulează cel mai des troiene pentru a fi instalaţi 43 de km de parazăpezi.

Potrivit ultimelor date, marcajele ru­tiere de pe drumurile naționale au fost realizate în proporţie de aproximativ 60%. Pe lângă acestea, începând cu 1 decembrie 2015, un serviciu pentru in­formarea operativă despre condiţiile de circulaţie rutieră în perioada de iarnă va funcţiona în regim nonstop şi va pu­tea fi apelat la numerele 022/ 748961 şi 022/ 225530 sau prin e-mail serviciu@asd.md. Oamenii vor putea obţine in­formaţii despre condiţiile de circulaţie rutieră și de la întreprinderile pentru exploatarea drumurilor din teritoriu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand