8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajații din serviciile publice au un partener influent în persoana SINDASP

Loading
Без рубрики Angajații din serviciile publice au un partener influent în persoana SINDASP
Angajații din serviciile publice au un partener influent în persoana SINDASP

sindasp

 

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice SINDASP a organi­zat un seminar cu tema: „Dialogul social la nivel de unitate. Managementul sindical” pentru organizațiile sindicale din raionul Soroca. Participanți la cele două zile de instruire au fost președinții și trezorierii organizațiilor sindicale.

 

Vlad Canțîr, președintele SINDASP, le-a vorbit participanților la seminar despre ac­tivitatea sindicală la etapa actuală, despre procesul de cunoaștere a sindicalismului, despre valori și despre puterea motivației. „În prezent, s-a schimbat viziunea asupra sindicatelor. Obiectivul nostru principal este de a perfecţiona mecanismul de protecție a drepturilor salariaţilor şi a familiilor aces­tora, pentru a le asigura un nivel de trai de­cent, securitate în muncă, servicii de calitate, consolidarea şi fortificarea în continuare a sindicatelor. În acest sens ne vom concentra activitatea și de acum încolo, întrucât lumea evoluează, nu stă pe loc”, a subliniat liderul sindical.

Vlad Canțîr a relevat și faptul că așteptă-rile sindicaliștilor trebuie să fie altele. Să nu aștepte doar bilete de odihnă și tratament la sanatorii sau alte beneficii materiale. Și acestea sunt importante, însă e mult mai util ca salariatul să se simtă în siguranță, având în spate un sindicat care-i protejează drep­turile în cazul în care va fi demis ilegal sau atenționează patronii despre condițiile no­cive în care își desfășoară activitatea mun­citorii și avertizează despre existența bolilor profesionale, care pot fi preîntâmpinate. De asemenea, un sindicat modern trebuie să negocieze un contract colectiv de muncă în folosul salariatului.

 

g_cnsm

E foarte important ca salariatul să se simtă în siguranță având în spate un sindicat care-i protejează drepturile

 

Margalina Slonovschi, consilier în probleme de protecție socială, a vorbit partici-panților la seminar despre rolul dialogului social în activitatea sindicală. Evident, dom­nia sa s-a referit și la negocierile colective, la contractul colectiv de muncă. „Prin semnarea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și reprezentarea eficientă și echilibrată a intereselor părților semnatare. Se asigură în organizație, instituție un cadru stabil în relațiile de muncă între salariați și angajator pe un anumit termen de timp. Se obțin reglementări–cadru referitor la rapor­turile și relațiile de muncă ale salariaților, membri de sindicat. Contractul colectiv de muncă prevede obligații pentru o parte și creează drepturi și avantaje pentru cealaltă parte”, a explicat Margalina Slonovschi.

Larisa Cernat, consilier în probleme de organizare și educație sindicală, în cea de-a doua zi a seminarului, s-a referit, la rândul său, la managementul sindical.

De asemenea, vorbitorii au pus în discuție tema „Formele și metodele de apărare a drepturilor membrilor de sindicat”. Subiecte aparte au constituit identificarea probleme­lor cu care se confruntă membrii de sindicat, soluționarea lor la nivel de unitate sau trans­miterea pe scară ierarhică, preîntâmpinarea sau soluționarea litigiilor individuale și a conflictelor colective de muncă și, de ce nu, apărarea în instanța de judecată.

La capitolul „Cadrul juridic”, experții au vorbit despre Legea sindicatelor, Codul mun­cii și Statutul Federației SINDASP.

SINDASP are peste 30.000 de membri, pentru care este un partener influent, un purtător de cuvânt al salariaților din servici­ile publice, un factor de presiune relevant în cadrul dialogului social și al negocierilor de orice nivel.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand