27 februarie 2024
Chisinau
Economie

Salariul minim pe ţară, majorat treptat, în funcţie de cel mediu pe economie

Loading
Economie Salariul minim pe ţară, majorat treptat, în funcţie de cel mediu pe economie
Salariul minim pe ţară, majorat treptat, în funcţie de cel mediu pe economie

saraci-moldova

 

Cuantumul salariului minim pe ţară ar putea fi reexaminat în fiecare an, de pe 1 mai, şi stabilit la nivel de 25 la sută din salariul mediu lunar pe economie în 2016, 30 la sută – în 2017, 35 la sută – 2018 şi de 40 la sută – în 2019. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre a Guvernului, elaborat de specialiştii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

Prin proiectul respectiv se propune ca salariul minim pe țară să fie stabilit în funcție de salariul mediu lunar pe econo­mia națională înregistrat în anul precedent celui de gestiune. Astfel, autorii proiectului susţin că punerea în aplicare a acestui mod de stabilire a salariului minim va permite transformarea indicatorului în cauză într-un instrument de protecție reală a salariaților cu retribuție mică. Totodată, în acest mod, salariul minim va fi majorat, într-o perioadă relativ scurtă de timp, până la nivelul mini­mului de existență.

Majorarea graduală a salariului minim va asigura o creştere directă cu 15 la sută în 2016, 32 la sută în 2017, 26 la sută în 2018 și 24 la sută în 2019 a salariilor celor pes­te 110 mii de angajați care sunt remuneraţi conform Rețelei tarifare, dar şi ale altor ca­tegorii de angajați în număr de aproximativ două mii de persoane. Potrivit specialiştilor Ministerului Muncii, ulterior, salariile ar urma să fie majorate pe măsura creșterii sa­lariului mediu pe economie, care ar putea fi de 7-10 la sută.

Necesarul de mijloace bugetare în calcul lunar este estimat la aproximativ 65 mln. de lei în 2016, 159 mln. de lei în 2017, 172 mln. de lei în 2018 și 198 mln. de lei în 2019. În­cepând cu 2018, urmează a fi recalculate și salariile lunare ale funcționarilor publici și ale personalului de deservire tehnică.

Cheltuielile de personal ar putea fi reduse în 2017 cu 59 mln. de lei în calcul lunar în cazul implementării unui sistem de salari­zare pentru angajații remuneraţi conform Rețelei tarifare unice, care va îngloba în salariile de funcție majoritatea sporurilor, adaosurilor și premiilor.

Legea privind modul de stabilire și reexa­minare a salariului minim, care este în vi­goare încă din decembrie 2000, prevede ca la determinarea cuantumului salariului mi­nim să se ţină cont de condițiile economice și de nivelul salariului mediu pe economia națională, precum și de nivelul prognozat al ratei inflației.

După punerea în aplicare a legii sus-menţionate, pentru lungi perioade de timp, cuantumul salariului minim pe țară a fost menținut însă la același nivel. La stabilirea lui nu s-a ținut cont de evoluția prețurilor de consum, puterea de cumpărare, nivelul salariului mediu pe economie sau alți indi­catori.

Conform recomandărilor Organizației In­ternaţionale a Muncii, salariul minim, ală­turi de alte măsuri ale politicilor economice și sociale, are drept scop reducerea sărăciei şi acoperirea nevoilor minime ale fiecărui cetățean.

În diferite țări, nivelul salariului minim este reglementat de stat sau este determinat prin negocieri colective. Astfel, în Franța, Luxemburg, Olanda, Irlanda, Spania, Por­tugalia, Croația, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, România, Slovenia, Rusia, sala­riul minim este reglementat de stat, iar în Belgia, Estonia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Slovacia – prin negocieri colective (bi- sau tripartite).

În țările unde salariul minim este stabilit la nivel de stat, valoarea relativă a salariului minim variază de la 30 la sută până la 50 la sută din valoarea salariului mediu brut. În acelaşi timp, în țările unde salariul minim este stabilit prin negocieri colective între partenerii sociali, nivelul salariului minim stabilit la nivel sectorial se situează în jurul cifrei de 50 la sută din valoarea salariului mediu în aproape toate sectoarele de indus­trii sau servicii.

În unele sectoare, cum este cel al con-strucțiilor din Germania, proporția poate fi semnificativ mai ridicată şi poate ajunge până la 70 la sută sau şi mai mult din valoa­rea salariului mediu.

Recomandările Uniunii Europene adre­sate tuturor țărilor care se confruntă cu creșterea șomajului și sărăciei este cea de creștere a nivelului salariului minim până la nivelul de 60 la sută din salariul mediu pe economie.

Cuantumul salariului minim pe ţară con­stituie în prezent 1000 de lei, minimul de existenţă este estimat la peste 1700 de lei, iar salariul mediu lunar pe economia naţi­onală, prognozat pentru 2015, este de 4500 de lei.

Reprezentanţii sindicatelor din ţara noas­tră au cerut în ultimul timp tot mai insistent Guvernului să majoreze cuantumul salariu­lui minim pe ţară până la nivelul minimului de existenţă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand