8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Instruirea activului sindical din domeniul culturii, o necesitate intrinsecă

Loading
Без рубрики Instruirea activului sindical din domeniul culturii, o necesitate intrinsecă
Instruirea activului sindical din domeniul culturii, o necesitate intrinsecă
sindicatul-cultura

Foto: arhivă personală

 

Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură (FSLC) a desfăşurat, în cooperare cu Confederaţia Naţionala a Sin­dicatelor din Moldova şi cu Institutul Muncii, seminare zonale cu genericul „Manage­mentul centrului/organizaţi­ei sindicale”, la 6 noiembrie curent în orașul Leova şi la 12 noiembrie în municipiul Comrat. 

 

La seminarele respective a par­ticipat activul sindical al consiliilor ramurale ale FSLC (centre sindica­le ramural–teritoriale) din Cahul, Cantemir, Ceadîr–Lunga, Cimişlia, Comrat, Leova, Hînceşti şi Tara­clia.

Organizarea instruirii activului sindical este o necesitate, dar şi o continuitate a informării şi perfecţi­onării cadrelor sindicale, planificată de conducerea sindicatului de ra­mură în teritoriu. În scopul dezvol­tării capacităţilor liderilor sindicali de organizare şi gestionare a unui sindicat, participanţii la seminar, împreună cu formatorii, au abordat subiecte ce ţin de tematica semina­rului, în special, modulele: Organi­zaţia sindicală primară – principii de constituire şi funcţionare efi­cientă. Resursele unui sindicat şi managementul acestora; Prevederi statutare şi regulamentare privind managementul organizaţiei sindi­cale în cadrul FSLC; Garanţiile acti­vităţii în sindicate şi protecţia mem­brilor de sindicat; Managementul acumulării şi al gestionării surselor financiare ale consiliilor ramurale ale Federaţiei Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură şi ale organizaţiilor sindicale primare din subordinea acestora; Organizarea tratamentu­lui balneosanatorial al salariaţilor şi membrilor de sindicat din cadrul FSLC şi a odihnei de vară a copiilor acestora.

Participanții au avut posibilitatea să discute cu organizatorii despre problemele membrilor de sindicat din ramura culturii, în special din teritoriu, şi despre dificultățile în apărarea acestora în actuala situa­ţie social-economică şi politică din ţară, în condiţiile în care adminis­traţia publică locală recurge la re­ducerea statelor de personal sau la reorganizarea şi lichidarea instituţi­ilor de cultură.

Federaţia Sindicatelor Lucrători­lor din Cultură întruneşte peste 14 mii de membri, salariaţi şi studenți din ramura culturii şi din ramurile conexe şi este membru al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), al Consiliului Consultativ al Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură din ţările Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale (cu sediul la Moscova), UNI Global Union (sediul: orașul Nyon, Elve­ţia) şi UNI-MEI (sediul: Bruxelles, Belgia); Federaţiei Internaţionale a Actorilor (cu sediul la Bruxelles).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand