4 decembrie 2023
Chisinau
Social

Înlesniri pentru cele mai vulnerabile categorii ale populației

Loading
Social Înlesniri pentru cele mai vulnerabile categorii ale populației
Înlesniri pentru cele mai vulnerabile categorii ale populației

paturi-social-vulnerabile

 

La ședința ordinară a Comisiei parla­mentare economie, buget și finanțe au fost examinate inclusiv proiectele de lege care prevăd facilități și înles­niri pentru cele mai vulnerabile ca­tegorii ale populației. Practic, toate aceste acte au fost aprobate.

 

Majorarea limitei de vârstă pentru îngrijirea copiilor bolnavi

 

Elena Bodnarenco, președinta Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, a prezentat un proiect de lege care se referă la copii cu vâr­sta cuprinsă între 16 și 18 ani și care suferă de boli oncologice sau de alte maladii severe ori care au grad de invaliditate.

„În prezent, părinții acestor copii benefi­ciază de concediu medical pentru îngrijirea lor doar până la momentul când aceștia îm­plinesc 16 ani, a spus Elena Bodnarenco. Noi propunem să modificăm limita de vârstă și s-o majorăm până la 18 ani. Pe de o parte, la 16 ani copilul este deja suficient de ma­tur și s-ar putea lipsi de atenția și îngrijirea părinților. Probabil, anume acestea au fost raționamentele autorilor legii. Noi însă con­siderăm că este vorba despre copii ce suferă de maladii oncologice sau alte afecțiuni seve­re, pentru care au dreptul la stabilirea unui grad de invaliditate. Prin proiectul de lege elaborat noi propunem ca acestor părinți să le fie oferit dreptul de a-și îngriji copiii bol­navi până la atingerea vârstei de 18 ani, or, conform Codului Familiei, o persoană este considerată copil până la vârsta de 18 ani”.

Trei proiecte de lege a prezentat deputatul Oleg Savva. Două dintre acestea se referă la facilitățile pentru veteranii de război – ve­teranii celui de-al Doilea Război Mondial, participanții la acţiunile de luptă din Afganis­tan, veteranii războiului de la Nistru pentru apărarea integrităţii teritoriale şi indepen­denţei Republicii Moldova. Într-un caz, au­torul propune ca aceste categorii de cetățeni să fie incluse în lista de persoane care be­neficiază de polițe medicale gratuite. În cel de al doilea caz, autorul vine cu inițiativa ca acestor veterani să le fie achitate compensații pentru biletele de tratament balneosanatori­al pe care ei nu le-au valorificat.

„Am analizat Legea privind asigurarea medicală obligatorie. Ea prevede categoriile de cetăţeni care au nevoie de acordarea po­liţelor gratuite. Însă veteranii de război sunt persoane deosebite. Este vorba de o catego­rie extrem de vulnerabilă. Mulţi dintre ei su­feră nu doar de maladii fizice, dar şi de ordin psihologic. Motiv din care ei într-adevăr au nevoie de susţinere”, a menţionat autorul inițiativei legislative. În ceea ce ţine de com­pensarea biletelor de tratament sanatorial, statul nu pierde nimic. Asta pentru că mij­loacele de tratament în sanatorii sunt alocate anual, şi dacă persoana nu a folosit această posibilitate, banii pur şi simplu se pierd. Am propus compensarea biletelor nefolosite. De exemplu, drumul tur-retur la Truskaveţ, plus alte cheltuieli mărunte, se ridică la patru mii de lei. Propun să alocăm această sumă celor care nu folosesc biletul. Sunt persoane cu o situaţie financiară precară”.

 

Pensionarii din mediul rural merită mai mult sprijin

 

Potrivit lui Savva, avem circa cinci mii de veterani de război. „Nu cred că este o pova­ră grea pentru bugetul ţării şi statul ar putea oferi facilităţi acestei categorii de persoane”, a subliniat el.

Comisia parlamentară a decis să amâne examinarea celuilalt proiect de lege iniţiat de Savva pentru următoarea şedinţă, după examinarea lui în cadrul grupului de lucru. Acesta se referă la pensionarii din sectorul agricol. „Sunt persoane care au lucrat pentru economia naţională. Colhoznicii care s-au pensionat până în anul 1999 acum au o pen­sie de 800-900 de lei. Propunem majorarea coeficientului de calculare a pensiei. Potrivit specialiştilor, este vorba de circa 100 de lei. Pe fundalul creşterii tarifelor şi a preţurilor, suma va constitui un mic suport pentru aceş­ti pensionari”, a explicat el esenţa proiectului de lege.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand