3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dialogul, ca formă de instruire şi informare

Loading
Без рубрики Dialogul, ca formă de instruire şi informare
Dialogul, ca formă de instruire şi informare

fscre

 

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimi­că şi Resurse Energetice (FSCRE) a organizat, recent, la Institutul Muncii, un seminar de informare şi instruire a tinerilor – lideri de sindicat cu genericul „Procedura şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă. Interzicerea concedierii fără acordul sindicatelor”, la care au participat 25 de tineri, membri ai Organizaţiei de Tine­ret din cadrul FSCRE.

 

Discuţiile din cadrul seminaru­lui s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: concediere – conceptul şi cerinţele; cazuri de concediere doar cu acordul scris al organizaţiei sin­dicale; procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, al reducerii numărului sau a statelor de perso­nal ş. a.

Margareta Strestian, preşedin­tele Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Cu prile­jul marcării Zilei Naționale a Tine­retului, ne-am propus drept scop sporirea gradului de informare în rândul tinerilor sindicalişti pri­vind aspectele juridice ale relațiilor de muncă. În cadrul discuțiilor, ne-am axat pe subiecte ce țin de încetarea contractului colectiv de muncă, procedura de emitere a de­ciziei organizației sindicale privind concedierea membrului de sindicat și alte aspecte juridice ale relaţiilor de muncă,” a relevat Margareta Strestian.

La rândul ei, Ilona Josanu, ma­gistru în dreptul muncii, i-a fami­liarizat pe participanţii la seminar despre încălcarea repetată a obli­gaţiilor de muncă şi absenţa fără motive întemeiate de la locul de muncă, drept motive de concedie­re. Dumneaei s-a referit şi la aspec­tele ce ţin de constatarea faptului că salariatul nu corespunde func­ţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate sau a calificării insuficiente, precum și la procedura de emitere a deci­ziei organizaţiei sindicale privind concedierea membrului de sindicat etc.

Prezentă la eveniment, Stela Stratila-Sîrbu, președintele Consiliului de Tineret din cadrul Confe-derației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a menționat că se­minarul îi va ajuta pe tineri să știe mai bine să apere și să promoveze drepturile și interesele colegilor de la organizațiile din ramură.

Participanţii la seminar și-au exprimat mulțumirea pentru oca­zia de a participa la un astfel de dialog, tematica fiind necesară şi actuală. Totodată, ei au susţinut la unison că a fi informat înseamnă a fi puternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pârghii de a îm­bunătăţi calitatea muncii membru­lui de sindicat, inclusiv imaginea organizației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand