3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Activitatea de repartizare a ajutoarelor umanitare, supusă verificărilor

Loading
Social Activitatea de repartizare a ajutoarelor umanitare, supusă verificărilor
Activitatea de repartizare a ajutoarelor umanitare, supusă verificărilor
ajutor-umanitar

Foto: probr.ro

 

Activitatea de repartizare a ajutoarelor umanitare ar putea să devină mai trans­parentă. Cel puţin acesta este scopul declarat al unui control la care vor fi supu­se, în următoarele trei luni, instituţiile implicate în această activitate.

 

O dispoziţie privind verificarea activităţii instituţiilor responsa­bile de repartizarea ajutoarelor umanitare a fost dată de actualul premier interimar al ţării noastre. El a decis acest lucru în contextul prezidării unei recente şedinţe a Comisiei interdepartamenta­le pentru ajutoare umanitare. În cadrul ei a fost examinat procesul de distribuire a ajutorului umani­tar care ajunge în ţara noastră.

Potrivit Biroului de comunica­re şi relaţii cu presa al Guvernu­lui, membrii comisiei au consta­tat unele probleme în procesul de repartizare a consumabilelor, medicamentelor și dispozitivelor medicale către instituțiile medi­cale republicane și raionale. Ei au accentuat asupra necesităţii de a fi asigurat un grad mai înalt de transparenţă în prestarea servici­ilor respective.

În cadrul discuțiilor s-a con­venit să fie introdusă o practică nouă în procesul de repartizare a ajutoarelor umanitare. Aceasta va consta în efectuarea expertizei de conformitate pentru echipa­mentele medicale second hand. Scopul acestei expertize va fi de a verifica funcționalitatea echipa­mentelor în cauză, dar şi de a nu admite importul în ţara noastră a deşeurilor electronice.

La aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre modul în care activea­ză în prezent comisiile teritoria­le pentru ajutoare umanitare. În context, s-a decis ca, în termen de trei luni, să fie efectuată o verifi­care a activităţii acestora, pentru a fi conferită mai multă eficienţă, dar şi pentru a fi intensificată co­laborarea cu structurile adminis­traţiei publice centrale competen­te în această materie.

Un alt subiect al discuţiilor, purtate în cadrul comisiei sus-menţionate, a vizat comercializarea încălțămintei și a jucăriilor second hand. Premierul interi­mar a remarcat că acest lucru este interzis prin lege şi a cerut instituţiilor responsabile să mo­nitorizeze situaţia în această pri­vinţă.

Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare are rolul de a coordona procesul de conlucrare a instituţiilor de stat cu organizaţiile obşteşti, donato­rii şi recepţionarii sau distribuito­rii de ajutoare umanitare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand