8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Tinerii doresc să promoveze imaginea sindicatelor

Loading
Без рубрики Tinerii doresc să promoveze imaginea sindicatelor
Tinerii doresc să promoveze imaginea sindicatelor

fscm-forum-tineret

 

Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) a desfășurat ediția a doua a Forumului Consiliului de Tineret. Genericul eveni­mentului a sunat în felul ur­mător: „Tinerii susțin sindicatele”. Apropo, din câte putem judeca după activismul manifestat de partici-panți, sloganul chiar a fost în consonanță cu aspirațiile lor. În total, la forum au luat parte 41 de sindicaliști reprezentând diferite raioa­ne ale țării.

 

Potrivit afirmațiilor lui Ion Pîrgaru, președintele FSCM, un forum de acest gen a fost necesar nu doar pentru participanți, dar și pentru organizatori. „În domeniul nostru și, mai ales, în telecomunicații, tehno­logiile se dezvoltă rapid, apar tehnologii noi, iar in-stituțiile și unitățile au ne­voie anume de tineri cu o pregătire și o instruire pe potrivă, ne explică liderul FSCM. Iată de ce 70% dintre membrii federației noastre sunt tineri. Iar noi am vrea să aflăm opinia lor vizavi de mișcarea sindicală, să știm care sunt așteptările lor ce țin de sindicate, dar și ce anume îi interesează. Dese­ori, tinerii nu știu că își pot realiza drepturile prin in­termediul sindicatelor. Iată de ce le-am propus să le re­alizăm împreună drepturi-le, nu va veni nimeni să so-luționeze problemele dacă nu  vom munci cot la cot”.

 

g_cnsm

Două treimi dintre membrii Federației Sindicatelor din Comunicații sunt tineri

 

„Ne-am dorit un feed­back din partea tinerilor, a continuat firul discuției Eli­zaveta Iurcu, vicepreședinte al FSCM. Am încercat să aflăm viziunea lor despre activitatea în teren, cum apreciază ei activitatea sin­dicatului din care fac par­te. Astfel, ne-am propus să identificăm punctele vul­nerabile, pentru ca să știm cum să eficientizăm activi­tatea în viitor”.

Ion Pîrgaru a atenționat asupra faptului că deja trei organizații sindicale din componența FSCM au beneficiat de finanțare din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru a-și implementa proiectele de recrutare a unui număr cât mai mare de salariați în cadrul sindicatelor.

 

Tineri sindicaliști vor fi susținuți financiar

 

Este vorba de „Detaşamentul de Pază Paramilitară”, „Combinatul Poligrafic” şi „Registru”. Mai mult, conducerea FSCM in­tenţionează să susţină financiar iniţiativa ti­nerilor de a promova imaginea sindicatelor în teritoriu. „Suntem dispuşi să le susţinem ideile, proiectele de perfecţionare a calităţii muncii sindicatelor, de informare, de mo­tivare a calităţii de membru”, a menţionat şeful FSCM.

Potrivit Anei Gâtlan, preşedintele comi­tetului sindical al „Detaşamentului de Pază Paramilitară”, forul a fost constrictiv şi bine organizat. „Tinerii din ramura comunicații au avut posibilitatea de a se familiariza cu activitățile organizate de către Consiliul de Tineret al FSCM, fiind motivați să dea do­vadă de spirit de inițiativă și să acționeze în cadrul colectivelor din unitatea din care vin. Sindicatele au nevoie de idei și forţe noi, de oameni dornici de schimbări, iar pe par­cursul acestor două zile m-am convins că în ramura comunicațiilor există astfel de per­soane”, a menţionat ea.

În opinia Janei Şveţ, preşedinta comite­tului sindical de la Combinatul Poligrafic, organizarea forumului a demonstrat încă o dată că tinerii din cadrul federaţiei sunt foarte prietenoşi şi activi. „Ei sunt siguri că viitorul totuşi depinde de dânșii. Astfel, aceştia au insistat asupra desfăşurării mai multor seminare, cursuri de instruire, pro­movării sindicalismului, lucru care va per­mite apărarea drepturilor social-economice şi a drepturilor la muncă ale lucrătorilor, este convinsă ea. Acest gen de activitate le oferă tinerilor oportunitatea de a fi infor­maţi, dezvoltând spiritul de echipă. Apar noi idei, care pot fi implementate la întreprin­derile unde activează, în scopul promovării imaginii sindicatelor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand