3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Viitorii constructori, îndemnaţi să-şi cunoască drepturile

Loading
Social Viitorii constructori, îndemnaţi să-şi cunoască drepturile
Viitorii constructori, îndemnaţi să-şi cunoască drepturile

 constructori-scoala-profesionla

 

Viitorii absolvenţi ai mai multor şcoli profesionale din domeniul construcţiilor sunt îndemnaţi să se infor­meze cu privire la drepturi­le şi garanţiile legale de care dispun lucrătorii din ţara noastră. Un grup de elevi de la instituţii de învăţământ din Chişinău, Căuşeni şi Or­hei au participat, recent, la o masă rotundă privind pro­movarea muncii decente în rândul tinerilor prin prisma dezvoltării şi consolidării parteneriatului social, orga­nizată de Federaţia „Sindi­cons”. 

 

Tinerii sunt categoria cea mai puţin asigurată sub aspect soci­al-economic, iar politicile şi acţi­unile statului nu sunt în măsură să soluţioneze această problemă, a remarcat în context Victor Tal­maci, preşedintele „Sindicons”. În consecinţă, mulţi dintre cei care îşi încheie pregătirea profesională în domeniul construcţiilor decid să plece ca să muncească în străină­tate, pe motiv că la baştină nu pot avea un trai decent.

Totodată, cei care se angajea­ză la construcţii în ţara noastră acceptă de multe ori orice fel de condiţii de muncă, fără să le pese de siguranţa şi sănătatea lor sau de garanţiile sociale prevăzute de le­gislaţia în vigoare.

În aceste condiţii, reprezentanţii Federaţiei „Sindicons” întreprind diverse măsuri de protejare a drep­turilor membrilor acesteia, inclusiv prin promovarea unor iniţiative de perfecţionare a cadrului legal. Cele mai importante dintre acestea se referă la dreptul constructorilor de a refuza să execute lucrări însoţite de riscuri pentru viaţa şi sănătatea lor până la înlăturarea pericolelor sau de a-şi suspenda activitatea din cauza restanţelor la salariu, cu păstrarea locului de muncă.

La rândul său, Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al Federației „Sin­dicons”, a ilustrat printr-o para­bolă modul în care poate fi exploa­tată munca şi profesionalismul constructorilor şi i-a îndemnat pe viitorii meseriaşi în domeniu să-şi pună cât mai eficient creierul la contribuţie în beneficiul propriu şi al celor apropiaţi. De asemenea, ti­nerii au fost sfătuiţi să se informe­ze înainte de a accepta condiţiile propuse de angajator sau să sem­neze documente.

Şi Valeriu Pelivan, directorul Centrului de Excelenţă în Con­strucţii din capitală, a subliniat că, în urma transformărilor la care a fost supusă, instituţia pe care o conduce a devenit un nucleu al pregătirii profesionale continue şi al ridicării calificării cadrelor din domeniu. El le-a atras atenţia ti­nerilor asupra faptului că dispun de un şir de drepturi şi, în primul rând, de acela de a cere condiţii adecvate de muncă şi de viaţă.

În cadrul aceleiaşi mese ro­tunde, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă au făcut o prezentare detaliată a serviciilor de care pot beneficia tinerii pe piaţa muncii. Totodată, Stela Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, şi Lilian Cuşnir, preşedintele Consiliului de Tineret al „Sindicons”, şi-au împărtăşit din experienţa acumu­lată în funcţiile deţinute şi au în­demnat tinerii să se înscrie şi să activeze în structurile de asociere a salariaţilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand