4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Migrarea „profesională” în Italia

Loading
Без рубрики Migrarea „profesională” în Italia
Migrarea „profesională” în Italia

migrare-italia

 

În cadrul unei recente reu­niuni bilaterale moldo-itali­ene, au fost puse în discuție chestiuni ce țin de ocuparea forței de muncă și pregătirea profesională. Se știe că mulți dintre concetățenii noștri care au plecat să muncească în Europa și-au ales în cali­tate de destinație Italia. Și în prezent, cei care încearcă să-și găsească un rost în viață, aleg tot anume această țară.

 

Guvernul Italiei a elaborat un program special adresat imigranților, care se numește „Mobilitatea internațională a forței de muncă”, oferind salariaților din Moldova posibilitatea de a găsi o retribuție mai decentă în țara de destinație. Mai mult, acumulând experiență profesională în cadrul cursurilor de profesionalizare, organizate în con­textul acestui program, ei vor putea să-și aplice abilitățile în Moldova.

 

Oportunități de instruire

 

Potrivit afirmațiilor lui Iurie Crăciuneac, viceministru al Mun­cii, Protecției Sociale și Familiei, în Italia muncesc în prezent peste 200 de mii de emigranți moldoveni. „Pe parcursul anilor în care am cola­borat cu statul italian, au fost im­plementate mai multe proiecte co­mune, au fost semnate mai multe acorduri, inclusiv un acord ce ține de migrația de muncă între Moldo­va și Italia, un acord grație căruia cetățenii moldoveni pot efectua transferuri bănești prin interme­diul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” și a companiei „Poste Italiane”, beneficiind de condiții avantajoase”, a remarcat acesta.

Ana Moldovanu, şefa Departa­mentului protecţie social-econo­mică a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a subli­niat frumoasele perspective oferite cetăţenilor noştri de guvernul ita­lian de a obţine o experienţă valo­roasă în domeniul profesional, dar și oportunităţi de a o pune în prac­tică în ţara lor.

Potrivit preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Moldova-Italia, Mauro Salvatori, recent, în cadrul unui program de instru­ire pentru imigranţi, specialiştii moldoveni în domeniul hotelier au trecut un curs de perfecţionare profesională în Italia, au revenit în Moldova şi muncesc în domeniu.

„Există un centru ce desfăşoară selectarea specialiştilor în diverse domenii pentru cursuri de perfec­ţionate în una din companiile itali­ene, spune Mauro Salvatori.  Sunt selectaţi de regulă cei care au deja o experienţă în domeniul profesio­nal, fie ea şi mică. După acest curs, în cazul în care specialistul îşi gă­seşte un loc de muncă în Italia, el poate rămâne în ţara noastră”.

Programul „Mobilitate internaţională a forţei de muncă” înca­drează nu doar cetăţeni ai Moldo­vei, dar şi ai altor opt ţări – Albania, Egipt, Monaco, Serbia. Tunisia, Fi­lipine şi Sri Lanka. Programul va fi implementat până în anul 2016.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand