11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Proiecte realizate de către sindicate în contextul integrării europene

Loading
Без рубрики Proiecte realizate de către sindicate în contextul integrării europene
Proiecte realizate de către sindicate în contextul integrării europene
proiecte-cnsm

Foto: sindicate.md

 

Recent a fost făcut public raportul elaborat în urma proce­sului de „Evaluare a programului multianual”, finanțat de CNV Inter­nationaal din Olanda.

 

Programul multianual de susținere a activităților CNSM și a patru federații naționale de ramură pentru perioada 2012-2015 a fost lansat acum trei ani. Întreg programul constă din nouă proiecte, patru dintre care au fost implementate de CNSM și alte cinci de către federațiile de ramură: două proiecte au fost implementate de Federația Sindica­telor din Construcții și Industria Materia­lelor de Construcții „SINDICONS”, și câte un proiect de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicații, Federația Sin­dicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări „SIBA” și Federația Sindi­catelor Angajaților din Serviciile Publice SINDASP.

Necesitatea realizării acestui program a apărut în contextul politicilor promovate ce țin de integrarea europeană, protejarea drep­turilor salariaților, fortificarea contribuției sindicatelor prin preluarea unor experiențe internaționale devenite prioritare pentru în­treaga mișcare sindicală.

În cadrul acestui program, CNSM a imple­mentat proiectele cum ar fi „Îmbunătățirea structurii organizaționale a CNSM”, „Servicii de mediere și consultanță pentru angajați”, „Elaborarea strategiei de marketing și infor­mare” și „Asistența tehnică educațională a organizațiilor partenere cu referire la pro­blemele angajării tinerilor și instruirea pro­fesională”. Drept punct de pornire pentru identificarea aspectelor prioritate pentru re­spectivele proiecte l-a constituit elaborarea, în 2010, a unui studiu de evaluare a contex­tului organizațional, proces finanțat de CNV Internationaal și realizat de către experți din Olanda. Ulterior, în 2012, o echipă for­mată din patru reprezentanți ai CNSM și ai unor federații de ramură au fost instruiți în domeniul elaborării planurilor de activita­te pentru viitoarele proiecte, pornind de la problemele identificate.

Procesul de evaluare a programului a fost realizat în perioada august-septembrie 2015. Federația SINDICONS a fost responsabilă de implementarea proiectelor „Politica de tineret în contextul implicării tinerilor în activitatea sindicatelor pentru 2013-2015” și „Dezvoltarea standardelor cu referire la condițiile de muncă și de sănătate ale an-gajaților din industria construcțiilor”. În opinia reprezentanților echipei PEM (Plani­ficare, Evaluare, Monitorizare), rezultatele celor două proiecte au fost realizate sută la sută.

FSCM, la rândul său, a fost responsabilă de implementarea proiectului „Elaborarea și implementarea strategiei de informare și instruire a membrilor de sindicat privind drepturile social-economice și de muncă ale salariaților pentru 2013-2015”. Unul din cele mai importante rezultate obținute prin activitățile acestui proiect a fost sporirea gradului de conștientizare a beneficiarilor privind drepturile de care dispun pentru a se implica mai activ în procesul de luare a de­ciziilor.

Federația SINDASP a fost antrenată într-un proiect axat pe consolidarea comunicării între cele 41 de organizații membre ale SIN­DASP. Unele din cele mai bune rezultatele obținute au fost procesul de instruire orga­nizat și creșterea numărului de membri de sindicat.

Federația SIBA a fost responsabilă de im­plementarea proiectului „Asigurarea dreptu­lui angajaților la protecția în muncă și igie­nă”.

Toți participanții în cadrul proiectelor enumerate sunt de părere că colaborarea cu CNV Internationaal din Olanda este extrem de pozitivă și benefică.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand