4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Formatorii sindicali din Moldova asimilează experienţa internaţională

Loading
Без рубрики Formatorii sindicali din Moldova asimilează experienţa internaţională
Formatorii sindicali din Moldova asimilează experienţa internaţională

formatori-sindicali

 

Anul acesta, Ziua formatorului sindi­cal, care se sărbătoreşte la 2 noiem­brie, a fost consemnată prin organi­zarea unui seminar privind echitatea socială, locul sindicatelor în vederea protejării drepturilor muncitorilor şi rolul campaniei de advocacy în promovarea drepturilor acestora. În opinia lui Nicolae Suruceanu, secre­tar confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, oportunitatea acestei acţiuni se ex­plică prin faptul că formatorii sindicali trebuie să fie implicaţi mereu în procesul de formare continuă, de­oarece evoluează tehnologiile, meto­dele de instruire.

 

De asemenea, este important, a mai men­ţionat dumnealui, să aflăm şi să studiem modalităţile noi de lobby şi advocacy aplica­te de sindicatele din lume. Adică să fim mai activi, mai perseverenți și tenace, implicân­du-ne în procesul de elaborare a legislaţiei, ci nu doar să reacţionăm la prevederile unor legi care încalcă drepturile salariaţilor. În această ordine de idei, a spus Nicolae Suru­ceanu, este important ca formatorii sindicali din ţara noastră să se familiarizeze cu expe­rienţa internaţională. Cu atât mai mult cu cât CNSM a adoptat un plan de formare şi perfecţionare continuă a formatorilor sin­dicali, potrivit căruia cel puţin o dată în an se face schimb de experienţă, se organizează seminare, cursuri de instruire a formatori­lor sindicali, acțiuni care, în ultimă instanţă, conduc la îmbunătăţirea procesului de edu­caţie în cadrul confederaţiei.

 

Munca decentă, un pas spre o lume mai bună

 

La seminar, la care au participat formato­rii sindicali de nivel naţional ai CNSM, s-au desfășurat dezbateri pe marginea definiţiei şi componentelor fenomenului de echitate socială, a oportunităţilor de perfecţionare a principiilor echităţii sociale. Invitatul acestui eveniment, expertul internaţional Oleksan­dr Golubov, șef al Departamentului relații internaționale din cadrul Confederației Sin­dicatelor Libere din Ucraina, a făcut câteva prezentări ce vizează munca decentă, ca un pas spre o lume mai bună, nivelul sărăciei în ţările CSI, fenomenul advocacy, ca strategie şi tactică în domeniul protejării drepturilor angajaților. Spre final, a avut loc o discuţie în grup privind identificarea problemelor, a ţintelor campaniei de advocacy în contex­tul situaţiei social-economice din Republica Moldova.

 

g_cnsm

Fenomenul advocacy, ca strategie şi tactică în protejarea drepturilor angajaților

 

În viziunea lui Oleksandr Golubov, efec­tul acestui seminar vizează consolidarea ro­lului sindicatelor în afirmarea principiului echităţii sociale, identificarea instrumente­lor eficiente de punere în aplicare a acestui principiu. Dumnealui a remarcat că liderii şi activiştii sindicali din Moldova dau dova­dă de un potenţial înalt în ceea ce priveşte îmbunătăţirea domeniului social-economic, a calităţii locurilor de muncă, promovarea muncii decente.

El a mai precizat că schimbul de experi­enţă a fost util atât pentru dânsul, cât şi pen­tru colegii moldoveni. Personal, a împărtă­şit cunoştinţele formatorilor din Republica Moldova, câte ceva a preluat şi dumnealui de la ei. Or, după expertul ucrainean, prin organizarea acestui seminar s-a urmărit po­sibilitatea participanţilor de a-şi demonstra propriul potenţial şi de a-l pune ulterior în aplicare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand